۱۷۱ بازدید از مراکز بهداشتی و درمانی «کیش» انجام شد

سرپرست مرکز بهداشت کیش همچنین از ارسال پرونده این واحد دندان‌‌‌سازی به مراجع قضایی خبر داد. وی با تاکید بر اینکه هرگونه فعالیت در امور بهداشتی و درمانی مستلزم دریافت مجوز است، اظهار کرد: برابر با قانون با متخلفان برخورد می‌شود. با افرادی که با سلامت مردم بازی می‌‌‌کنند، هیچ مماشاتی نخواهد شد. احمدی از کیشوندان خواست تا هرگونه تخلف پزشکی و بهداشتی را به شماره تلفن ۰۹۳۴۷۶۹۰۱۹۹ اعلام کنند. به دلیل گردشگری بودن جزیره زیبای کیش و حساسیت‌‌‌های موجود، بازرسی‌‌‌ها از مراکز بهداشتی و درمانی به طور مداوم انجام می‌شود.