ذوب‌‌‌آهن اصفهان پرچم‌‌‌دار صادرات فولاد

مهدی کوهی، مدیر‌‌‌عامل ذوب‌‌‌آهن اصفهان نیز درباره تولیدات جدید و صادرات این شرکت توضیحات مبسوطی ارائه کرد. در همین رویداد صادراتی، امیرحسین نادری، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین نیز از غرفه ذوب‌آهن اصفهان در این نمایشگاه دیدن کرد. نادری با بیان اینکه نمایشگاه به لحاظ حضور شرکت‌های خارجی در سطح بالایی برگزار شده است، افزود : مجموعه ذوب‌‌‌آهن اصفهان جایگاه ممتازی در صنعت کشور دارد و توانسته با چالش‌‌‌های مختلف در مسیر بسیار مناسبی حرکت کند.  نادری اظهار کرد: با تدابیری که ذوب‌آهن اتخاذ کرده، مشکلات این مجتمع عظیم صنعتی در حوزه تامین مواد اولیه بسیار کاهش یافته است.