وی ادامه داد: ارائه یارانه کود، یارانه وام برای خرید ماشین‌آلات و مکانیزاسیون، خرید تضمینی محصولات، خرید توافقی و... از بسترهایی است که بخش خصوصی را تشویق به مشارکت در تولید می‌کند. پیشه‌ور گفت: محصولات کشاورزی عمدتا فسادپذیر بوده و مانند فولاد، خودرو و... نمی‌توان در انبار نگهداری کرد و مثلا یک سال بعد به فروش رساند. محصولات کشاورزی پس از برداشت باید عرضه یا به صنایع تبدیلی واگذار شوند. رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ایران با بیان اینکه تمام این فرآیند مانند یک زنجیره به یکدیگر متصل است، اظهار کرد: سود در افزایش سرمایه‌گذاری و حضور مردم در تولید نقش زیادی دارد؛ از این رو در بخش صنایع تبدیلی باید کشاورز در سود کارخانه‌ها مشارکت داشته باشد. برخی محصولات مانند چغندر قند، محصولات دخانی و... در کارخانه‌‌‌ها تبدیل به محصول نهایی مانند شکر و... می‌‌‌شوند. بنابراین خرید قراردادی و سهیم کردن کشاورز در سود صنایع تبدیلی می‌تواند در تشویق مردم به حضور در فعالیت‌‌‌های تولیدی نقش بسزایی داشته باشد.

وی افزود: در بخش صنایع تکمیلی نهاد تحویل‌گیرنده محصولات کشاورزی باید آموزش‌‌‌های لازم را حین فرآیند نیز ارائه دهد و بر عملکردها نظارت داشته باشد. همچنین قیمت محصولات در زمان کشت باید تعیین شود تا تولید پایدار رقم بخورد. اگر تمام این اقدامات انجام شود سرمایه در گردش افزایش یافته و کشاورز به عنوان بخش خصوصی دلگرم فعالیت خود می‌شود. پیشه‌ور تاکید کرد: همه از مزرعه تا بازار در سود محصولات باید شریک باشند در حالی که در حال حاضر کارخانه‌ها محصولات تولیدی را خریداری نمی‌‌‌کنند وس چون این تولیدات فسادپذیر است کشاورز ناچار است با قیمت پایین محصولات را به فروش برساند و سود را صاحبان کارخانه‌ها داشته باشند. رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ایران با اشاره به صنعت دامپروری ادامه داد: در حوزه دام هم همین روند وجود دارد؛ محصولی مانند شیر فسادپذیر بوده و دامدار با قیمت پایین آن را در اختیار صنایع تبدیلی قرار می‌دهد و سود این حوزه نیز شامل تولیدکنندگان فرآورده‌‌‌های لبنی می‌شود. پیشه‌ور گفت: اگر مشارکت مردم در تولید پررنگ‌‌‌تر شود و خریدهای قراردادی رونق بگیرد دیگر شاهد اتفاقاتی همچون کمبود گوشت قرمز و مازاد مرکبات نخواهیم بود.