2 copy

Untitled-1 copy

این گزارش به بررسی وضعیت سپرده‌‌‌های بانکی صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت قابل معامله بدون تقسیم سود (52صندوق با ارزش خالص دارایی‌‌‌های حدود 1،265‌هزار میلیارد ریال) در فروردین 1403 پرداخته است (اطلاعات صندوق‌های یاقوت، اونیکس، تداوم و نیک‌‌‌گستر در این گزارش لحاظ نشده است).

بررسی صورت‌‌‌وضعیت پرتفوی صندوق‌های درآمد ثابت نشان می‌دهد که در فروردین‌‌‌ماه سپرده‌‌‌های بانکی به طور میانگین 43.3‌درصد از دارایی‌‌‌های صندوق‌ها را به خود اختصاص داده‌اند که نشان می‌دهد ظرفیت برای افزایش سپرده‌‌‌های بانکی صندوق‌ها وجود دارد. در این میان صندوق‌های ماهور و خورشید با حدود ۹۵درصد، بیشترین سرمایه‌گذاری در سپرده‌‌‌های بانکی را به خود اختصاص داده‌‌‌اند و صندوق داریک با حدود ۸درصد، کمترین سپرده بانکی را در پرتفوی خود داشته است. باید توجه داشت که صندوق‌های سرمایه‌گذاری در شش‌‌‌ماه اول فعالیت، ملزم به رعایت کامل حد نصاب‌‌‌های اعلامی سازمان بورس و اوراق بهادار نیستند و برای رعایت برخی از این حد نصاب‌‌‌ها، فرصت شش‌‌‌ماهه از ابتدای فعالیت برای آنها وجود دارد.

صندوق‌های درآمد ثابت مجازند حداکثر یک‌‌‌سوم از حداکثر نصاب سپرده بانکی را نزد یک بانک یا موسسه مالی و اعتباری سپرده کنند که با توجه به آخرین ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار، این نسبت، 16.67‌درصد از کل دارایی‌‌‌های صندوق را در بر می‌گیرد. صندوق بمان با سپرده‌‌‌گذاری حدود ۴۰‌درصد از دارایی‌‌‌های خود نزد یک بانک، بیشترین سرمایه‌گذاری نزد یک بانک را دارد و صندوق‌های دیبا و داریک با سرمایه‌گذاری حدود ۸‌درصد از دارایی‌‌‌های خود نزد یک بانک، کمترین سرمایه‌گذاری نزد یک بانک را دارند.

در مجموع، صندوق‌های مورد بررسی در پایان فروردین‌‌‌ماه ۱۴۰۳ حدود ۴۵۸‌هزار میلیارد ریال سپرده نزد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری داشته‌‌‌اند که حدود نیمی از این سپرده‌‌‌ها نزد بانک‌های گردشگری، تجارت و پاسارگاد بوده است. بانک گردشگری با در اختیار داشتن حدود ۸۵‌هزار میلیارد ریال از این سپرده‌‌‌ها (حدود ۱۸درصد) محبوب‌‌‌ترین بانک در میان مدیران سرمایه‌گذاری صندوق‌ها بوده است.