دلقما: شرکت دارویی و بهداشتی لقمان اعلام کرد که افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۵/ ۶۷ میلیارد تومان به مبلغ ۵/ ۶۷۳ میلیارد تومان (افزایش سرمایه حدود ۹۰۰‌درصدی) از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌‌‌ها در تاریخ ۲۲ دی ماه ۱۴۰۰ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

شراز: شرکت پالایش نفت شیراز نیز طی اطلاعیه‌‌‌ای در کدال اعلام کرد که تاییدات لازم در خصوص افزایش سرمایه از مبلغ ۷/ ۱۰۲ ‌میلیارد تومان به مبلغ ۱/ ۱‌هزار میلیارد تومان (افزایش سرمایه حدود ۹۷۱‌درصدی) از محل سود انباشته و اندوخته طرح و توسعه به منظور اجرای طرح‌‌‌های توسعه‌‌‌ای، اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه نقد به منظور تامین سرمایه در گردش موردنیاز شرکت را از سوی حسابرس و بازرس قانونی (موسسه حسابرسی دش و همکاران) دریافت کرده است. بدیهی است انجام افزایش سرمایه یاد شده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده است و در این خصوص اطلاع‌رسانی لازم صورت خواهد گرفت.

دسبحان: شرکت سبحان دارو مهلت استفاده از حق‌تقدم خرید سهام را در سامانه کدال اعلام کرد. در اطلاعیه شرکت آمده است که با عنایت به مجوز افزایش سرمایه مورخ ۲۳/ ۰۹/ ۱۴۰۰ و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۲/ ۱۰/ ۱۴۰۰ با توجه به افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۵۳‌میلیارد تومان به ‌‌۲۴۳‌میلیارد تومان از محل مطالبات و آورده نقدی، مهلت استفاده از حق‌تقدم خرید سهام از تاریخ ۲۲/ ۱۰/ ۱۴۰۰ لغایت تاریخ ۲۱/ ۱۲/ ۱۴۰۰ تعیین شده است.

غشوکو: شرکت شوکوپارس اعلامیه پذیره‌نویسی عمومی حق‌تقدم‌‌‌های استفاده نشده را در سامانه کدال منتشر کرد. در این اطلاعیه آمده است که با عنایت به مجوز افزایش سرمایه مورخ ۲۰/ ۰۶/ ۱۴۰۰ و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۵/ ۰۳/ ۱۳۹۹و صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ ۳۱/ ۰۶/ ۱۴۰۰ با توجه به افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۵/ ۱۴‌میلیارد تومان به ‌‌‌مبلغ ۴۰‌میلیارد تومان، تعداد ۲۲۵‌میلیون و ۶۲‌هزار و ۲۵۹ سهم با توجه به حق‌تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق‌تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه، به این وسیله تعداد ۲۹‌میلیون و ۹۳۷‌هزار و ۷۴۱ سهم ۱۰۰۰ ریالی برای پذیره‌‌‌نویسی عمومی عرضه می‌شود. مهلت پذیره‌نویسی عمومی از تاریخ ۲۲/ ۱۰/ ۱۴۰۰ لغایت ۲۱/ ۱۱/ ۱۴۰۰ تعیین شده است.