زفجر: کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان در آبان ۱۴۰۰، مبلغ ۸/ ۵۳ میلیارد تومان درآمد داشته که تمام آن مربوط به فروش داخلی شرکت است. درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل ۲۹/ ۷ درصد کاهش و نسبت به میانگین ماه‌های قبل ۳۲/ ۶۳ درصد افزایش داشته است.  از ابتدای سال مالی تا پایان ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰ جمع درآمدهای شرکت ۲۸۴‌میلیارد تومان بوده، رقمی که نسبت به دوره مشابه سال قبل (برابر با ۱۳۰‌میلیارد تومان) به میزان ۱۱۷‌درصد افزایش یافته است.  «زفجر» در این دوره صادراتی نداشته است.

 

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند