دسینا (لابراتوارهای سینادارو): سینا دارو در شهریور ماه ۷۱‌میلیارد تومان فروش داشته و فروش ۶ماهه آن به ۲۸۵‌میلیارد تومان رسیده است. برای مقایسه خوب است بدانیم که کل فروش سال گذشته شرکت ۴۱۱‌میلیارد تومان بوده است. از سویی مقایسه‌‌‌ها نشان می‌دهد که درآمد شرکت در یکماهه شهریور نسبت به ماه مرداد ۷/ ۵۵‌درصد و نسبت به میانگین ماه‌‌‌های قبل ۶۶‌درصد افزایش داشته است.

قطره و پماد محصولات اصلی شرکت بوده و تقریبا ۷۰‌درصد درآمد را تشکیل می‌دهند. نرخ قطره در این ماه ۵.۵۶۶ و پماد ۳.۳۱۱ تومان به ازای هر عدد بوده که نسبت به ماه قبل به ترتیب ۲۶ و ۱۳‌درصد رشد داشته و به نظر می‌رسد شرکت در جهت حذف دلار ۴۲۰۰ و افزایش نرخ‌ها پیش می‌رود. شرکت محصول قطره را در ۶ ماهه ۵.۰۶۶ و سال قبل ۲,۸۹۸ و پماد را در ۶ ماه ۳.۰۹۹ و سال قبل با نرخ ۲.۱۶۲ تومان فروخته است.

طبق گزارش ماهانه، این شرکت از ابتدای سال مالی تا پایان تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ به میزان ۵/ ۲۸۵‌میلیارد تومان از محل فروش محصولات خود درآمد کسب کرده است، رقمی که نسبت به مدت مشابه سال قبل (۳/ ۲۱۴‌میلیارد تومان) به میزان ۳۳‌درصد رشد نشان می‌دهد.

دتولید (داروسازی تولیددارو): داروسازی تولیددارو در دوره یکماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰، مبلغ ۶/ ۱۵میلیارد تومان درآمد داشته که تمام آن مربوط به فروش داخلی شرکت است. درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل ۵/ ۷۷‌درصد افزایش و نسبت به میانگین ماه‌های قبل ۹/ ۷‌درصد کاهش داشته است. همچنین درآمد این شرکت نسبت به دوره یکماهه مشابه سال قبل ۷/ ۴۱‌درصد کاهش درآمد داشته است.

طبق آمارها، از ابتدای سال مالی تا پایان تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ جمع درآمدهای شرکت ۶/ ۱۰۰‌میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل (۸۵‌میلیارد تومان) به میزان ۴/ ۱۸‌درصد افزایش یافته است.

دیران (ایران دارو): ایران دارو در دوره یکماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰، مبلغ ۸/ ۳۰‌میلیارد تومان درآمد داشته که تمام آن مربوط به فروش داخلی شرکت است. درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل ۸۹/ ۰‌درصد کاهش و نسبت به میانگین ماه‌های قبل ۲/ ۲۸‌درصد افزایش داشته است. همچنین شرکت نسبت به دوره یکماهه مشابه سال قبل ۶/ ۲۴‌درصد افزایش درآمد داشته است.

از ابتدای سال مالی تا پایان تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ جمع درآمدهای شرکت ۸/ ۲۱۷‌میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل (۵/ ۱۵۶‌میلیارد تومان) به میزان ۳۹‌درصد افزایش یافته است. شرکت در این دوره ۴/ ۲۱۲میلیارد تومان فروش داخلی و ۴/ ۵‌میلیارد تومان صادرات داشته است. این ارقام نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۶/ ۳۶ و ۳۹۹‌درصد افزایش یافته است.

دسبحان (سبحان دارو): سبحان دارو در دوره یکماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰، مبلغ ۳/ ۷۰‌میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به ماه قبل ۳/ ۴۰‌درصد و نسبت به میانگین ماه‌های قبل ۱/ ۲۸‌درصد افزایش داشته است.

طبق گزارش این شرکت، ۸/ ۹۹‌درصد این درآمد مربوط به فروش داخلی و ۲/ ۰‌درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است.  از ابتدای سال مالی تا پایان تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ جمع درآمدهای شرکت ۹/ ۳۴۴‌میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل (۵/ ۲۴۸‌میلیارد تومان) به میزان ۷/ ۳۸‌درصد افزایش یافته است.

شرکت در این دوره ۷/ ۳۴۲‌میلیارد تومان فروش داخلی و ۲/ ۲‌میلیارد تومان صادرات داشته است، این ارقام به ترتیب نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۸/ ۴۰ و ۳/ ۵۷‌درصد افزایش یافته است.

این مطلب برایم مفید است
10 نفر این پست را پسندیده اند