«خودرو»: شرکت ایران‌‌خودرو در مرداد ماه 1/ 2هزار میلیارد تومان از محل فروش گروه پژو به دست آورده است. همچنین این تولیدکننده خودرو به میزان 673 میلیارد تومان سمند، 872 میلیارد تومان دنا، 715 میلیارد تومان رانا، 12 میلیارد تومان هایما و 112 میلیارد تومان تارا فروخته است. به این ترتیب ایران خودرو در دوره یکماهه منتهی به 31 مرداد ماه امسال، مبلغ 4 هزار و 511 میلیارد تومان درآمد داشته که تمام آن مربوط به فروش داخلی شرکت است. این رقم بابت فروش 28هزار و 177 خودرو بوده که بیش از نیمی از آن در گروه پژو (14هزار و 165 دستگاه) بوده است.

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 94/ 25درصد کاهش یافته است. دلیل این موضوع هم به کاهش فروش این شرکت برمی‌‌گردد. فروش شرکت طی این یک ماه کاهش 5/ 36درصدی داشته و از عرضه 44هزار و430 دستگاهی در تیر به 28هزار و 177 دستگاه در مرداد رسیده است. از ابتدای سال مالی تا پایان 31 مرداد ماه نیز جمع درآمدهای شرکت 21 هزار و 999 میلیارد تومان بوده، رقمی که نسبت به دوره مشابه سال قبل (9,269میلیارد تومان) به میزان 34/ 137درصد افزایش یافته است. باید گفت مبالغ فروش مربوط به فروش محصولات نهایی است و فروش قطعات به سایت‌ها در گزارش فوق منظور نشده است.

«خساپا»: شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) در دوره یکماهه منتهی به 31 مرداد سال جاری، مبلغ 2,379 میلیارد تومان درآمد داشته که حاصل فروش 23هزار و 753 دستگاه خودرو بیشتر شامل خانواده تیبا و شاهین بوده است. از این میان تعداد 23هزار و 339 دستگاه خودرو در داخل و 414 دستگاه در خارج فروخته شده است. از کل مبلغ فروش سایپا 41/ 98درصد آن مربوط به فروش داخلی و 59/ 1درصد آن مربوط به صادرات شرکت بوده است. درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 48/ 34درصد کاهش و نسبت به میانگین ماه‌های قبل 13 درصد افت داشته است. با این حال سایپا نسبت به دوره یکماهه مشابه سال قبل 55/ 244درصد افزایش درآمد داشته است. جمع درآمدهای این شرکت از ابتدای سال مالی تا پایان 31 مرداد به میزان 13 هزار و 318 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان 201 درصد افزایش یافته است. درآمد این شرکت در 5 ماه ابتدایی سال گذشته برابر با 4,413 میلیارد تومان بوده است.

سایپا در این دوره هم از نظر فروش داخلی و هم صادراتی افزایش درآمد داشته است. شرکت در این دوره 13هزار و 270 میلیارد تومان فروش داخلی داشته و این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل این مقدار برابر با 4,404 میلیارد تومان بوده که 31/ 201درصد افزایش یافته است. همین‌طور در این دوره 9/ 47میلیارد تومان صادرات داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل (9/ 10میلیارد تومان) به میزان 53/ 340درصد افزایش یافته است. جمع برگشت از فروش این شرکت در 5 ماه ابتدایی امسال برابر با مبلغ 2/ 134میلیون تومان است.

«خپارس»: پارس خودرو در دوره یکماهه منتهی به 31 مرداد ماه سال جاری، مبلغ 8/ 447میلیارد تومان درآمد داشته که تمام آن مربوط به فروش داخلی شرکت است. این رقم حاصل فروش 8هزار و 551 دستگاه خودرو است. البته باید گفت که تولید محصول گروه  S200 (ساینا) و کوئیک معمولی به صورت حق‌الزحمه‌ای برای شرکت سایپا انجام می‌شود. از سوی دیگر نرخ محصولات گروه رنو و برلیانس ناشی از تحویل تعهدات (به نرخ قدیم) و همچنین تغییر ترکیب فروش در مدل‌های مختلف گروه محصول است.

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 21/ 72درصد کاهش و نسبت به میانگین ماه‌های قبل 05/ 33درصد کاهش داشته است. با این حال پارس‌‌خودرو نسبت به دوره یکماهه مشابه سال قبل 52/ 124درصد افزایش درآمد به ثبت رسانده است. جمع درآمدهای شرکت در 5 ماه ابتدایی امسال 3,125میلیارد تومان بوده که 234 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش یافته است.

«خوساز»: شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو در دوره یکماهه منتهی به 31 مرداد ماه امسال، مبلغ 9/ 93میلیارد تومان درآمد داشته که تمام آن مربوط به فروش داخلی شرکت است. درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 84/ 13درصد کاهش و نسبت به میانگین ماه‌های قبل 91/ 18درصد افزایش داشته است. «خوساز» البته نسبت به دوره یکماهه مشابه سال قبل 91/ 190درصد افزایش درآمد داشته است. از ابتدای سال مالی تا پایان تاریخ 31 مرداد جمع درآمدهای شرکت 492 میلیارد تومان بوده است، در حالی که جمع درآمد در دوره مشابه سال قبل برابر با 4/ 181میلیارد تومان بوده که 2/ 171درصد افزایش یافته است.

«خاور»: شرکت ایران خودرو دیزل در دوره یکماهه منتهی به 31 مرداد ماه سال جاری، مبلغ 603 میلیارد تومان درآمد داشته که تمام آن مربوط به فروش داخلی شرکت است. درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 85/ 20درصد افزایش و نسبت به میانگین ماه‌های قبل 12/ 27درصد افزایش داشته است. شرکت نسبت به دوره یکماهه مشابه سال قبل 73/ 167درصد افزایش درآمد داشته است. از ابتدای سال مالی تا پایان تاریخ 31 مرداد جمع درآمدهای شرکت به میزان 2,502 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 284درصد رشد ثبت کرده است. شرکت در 5 ماه ابتدایی سال گذشته برابر با 8/ 651میلیارد تومان درآمد داشته است.

«خمحور»: تولید محور خودرو در دوره یکماهه منتهی به 31 مرداد امسال، مبلغ 1/ 43میلیارد تومان درآمد داشته که تمام آن مربوط به فروش داخلی شرکت است. درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 44/ 22درصد کاهش و نسبت به میانگین ماه‌های قبل 43/ 17درصد کاهش داشته است. «خمحور» هم مانند دیگر شرکت‌های این گروه نسبت به دوره یکماهه مشابه سال قبل افزایش درآمد داشته است. این افزایش به میزان 65/ 65درصد بیشتر از مردادماه سال قبل ثبت شده است. از ابتدای سال مالی تا پایان تاریخ 31 مرداد جمع درآمدهای شرکت 251میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان 145درصد افزایش یافته است. «خمحور» در 5 ماه ابتدایی سال گذشته به میزان 102 میلیارد تومان درآمد کسب کرده بود.

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند