«سدشت» : صنایع سیمان دشتستان امسال استراتژی خود را به سمت فروش صادراتی تغییر داده است. این شرکت در دوره یکماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰، مبلغ ۶/ ۲۵میلیارد تومان درآمد داشته که ۷۵/ ۴۰درصد آن مربوط به فروش داخلی و ۲۵/ ۵۹درصد آن مربوط به صادرات شرکت بوده است. درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل ۵۱/ ۴۸درصد و نسبت به میانگین ماه‌های قبل ۴۲/ ۱۱درصد افزایش داشته است.

طبق جداول منتشر شده در سامانه کدال، از ابتدای سال مالی تا پایان ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰ این شرکت ۵/ ۲۵۹میلیارد تومان درآمد از محل فروش محصولات خود کسب کرده است، در حالی که جمع درآمد شرکت یادشده در دوره مشابه سال قبل برابر با ۵/ ۱۹۴میلیارد تومان بوده است، به این ترتیب «سدشت» در این دوره در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به میزان ۴/ ۳۳درصد افزایش ثبت کرده است. شرکت در این دوره ۳/ ۱۲۷میلیارد تومان فروش داخلی داشته، این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل این مقدار برابر با ۷/ ۱۳۷میلیارد تومان بوده که ۵۹/ ۷درصد کاهش یافته است.

فروش صادراتی «سدشت» در این دوره ۲/ ۱۳۲میلیارد تومان ثبت شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل (۸/ ۵۶میلیارد تومان) به میزان ۹۸/ ۱۳۲درصد افزایش یافته است.

در خصوص مقدار فروش سیمان فله و پاکتی دوره یکماهه منتهی به ۳۱/ ۰۵/ ۱۴۰۰ این شرکت در بورس کالا هم باید گفت، در این دوره مقدار ۷۵۱۸ تن سیمان فله تیپ۲ به مبلغ ۶/ ۳میلیارد تومان و مقدار ۸۹۵۹تن سیمان پاکتی به مبلغ ۷/ ۴میلیارد تومان از طریق بورس کالا عرضه شده است. همچنین مقدار۴۸۸۸تن به مبلغ ۲میلیارد تومان خارج از بورس کالا فروخته شده است.

«کپشیر» : پشم شیشه ایران در دوره یکماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰، مبلغ ۲/ ۲۲میلیارد تومان درآمد داشته که ۱۶/ ۹۶درصد آن مربوط به فروش داخلی و ۸۴/ ۳درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت بوده است.  درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل ۷۶/ ۲۷درصد افزایش و نسبت به میانگین ماه‌های قبل ۴۲/ ۶۱درصد افزایش داشته است.  شرکت نسبت به دوره یکماهه مشابه سال قبل ۳/ ۱۰۹درصد افزایش درآمد داشته است.

طبق گزارش کدال، جمع درآمدها (فروش محصولات) شرکت در دوره ۵ ماهه منتهی به پایان مرداد ماه ۱/ ۷۷میلیارد تومان بوده و این در حالی است که جمع درآمد در دوره مشابه سال قبل برابر با ۳/ ۵۱میلیارد تومان بوده که ۵۰/ ۳۴درصد افزایش یافته است.

شرکت در این دوره ۳/ ۷۵میلیارد تومان فروش داخلی داشته است. این رقم نسبت به فروش داخلی شرکت در مدت مشابه سال قبل (۶/ ۵۱میلیارد تومان) به میزان ۹۹/ ۴۵درصد افزایش یافته است. شرکت همچنین در این دوره ۴/ ۳میلیارد تومان صادرات داشته است. رقم بالاتر مجموع فروش شرکت در داخل و خارج از فروش کل شرکت به دلیل ارائه تخفیفات ۱۶ درصدی بوده است.

«دکپسول»: تولید ژلاتین کپسول ایران در گروه دارویی طی دوره یکماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰، مبلغ ۷/ ۲۷میلیارد تومان درآمد داشته که تمام آن مربوط به فروش داخلی شرکت است. شرکت در دوره یکماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه، مبلغ ۱/ ۸۴میلیون تومان را به عنوان برگشت از فروش ثبت کرده است.

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل ۰۲/ ۱کاهش و نسبت به میانگین ماه‌های قبل ۸۲/ ۷درصد افزایش داشته، اما با این حال شرکت نسبت به دوره یکماهه مشابه سال قبل ۵۷/ ۱۸۴درصد افزایش درآمد به ثبت رسانده است.

از ابتدای سال مالی تا پایان تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰ جمع درآمدهای (فروش محصولات) شرکت ۵/ ۱۳۰میلیارد تومان بوده است. این رقم نسبت به جمع درآمد در دوره مشابه سال قبل که برابر با ۹/ ۴۹میلیارد تومان بود، به میزان ۳۱/ ۱۶۱درصد افزایش یافته است.

شرکت در این دوره ۷/ ۱۳۰میلیارد تومان فروش داخلی داشته و این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل این مقدار برابر با ۹/ ۴۹میلیارد تومان بوده است. به بیان دیگر شرکت مسیر فروش داخلی خود را ۷۲/ ۱۶۱درصد رشد داده است، در حالی که در این دوره صادرات نداشته است. جمع برگشت از فروش شرکت در این دوره ۵ ماهه برابر با ۹/ ۲۰۶میلیون تومان است.

«جم پیلن» :پلی‌پروپیلن جم در دوره یکماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰، مبلغ ۷/ ۶۰۲میلیارد تومان درآمد داشته است که ۱۶/ ۷۳درصد آن مربوط به فروش داخلی و ۸۴/ ۲۶درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است.

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل ۸۵/ ۳۰درصد کاهش و نسبت به میانگین ماه‌های قبل ۱۵/ ۷۴درصد کاهش داشته است.

جمع درآمدهای (فروش محصولات) شرکت از ابتدای سال مالی تا پایان تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۳,۴۷۱ میلیارد تومان است و این در حالی است که جمع درآمد در دوره مشابه سال قبل برابر با ۱,۷۲۲میلیارد تومان بوده که ۵۱/ ۱۰۱درصد افزایش یافته است.

شرکت در این دوره ۳,۲۳۴ میلیارد تومان فروش داخلی داشته و این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل این مقدار برابر با ۵/ ۱۷۰۴ میلیارد تومان بوده که ۷۸/ ۸۹درصد افزایش یافته است.

همچنین شرکت یادشده در این دوره ۷/ ۲۳۶میلیارد تومان صادرات داشته و این در حالی است که در دوره مشابه سال قبل این مقدار برابر با ۳/ ۱۸میلیارد تومان بوده که ۸۶/ ۱۱۹۲درصد افزایش یافته است.

تغییرات نرخ ارز نیمایی بر اساس اعلام نرخ ارز توسط انجمن صنفی صنعت کارفرمایی پتروشیمی، منجر به اصلاح مبلغ فروش در تیر ماه شده است. از همین رو در اعلام شده که بر اساس عملکرد اصلاحی دوره‌های قبل با توجه به گذشت زمان اندک از پایان مرداد سال‌جاری و قطعی نشدن برخی صورتحساب‌های فروش، مقادیر و مبالغ فروش در گزارش دوره آتی به‌روزرسانی و ارائه خواهد شد.

«فزر»: پویا زرکان آق دره در دوره یکماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰، مبلغ ۸/ ۲۶میلیارد تومان درآمد داشته که تمام آن مربوط به فروش داخلی شرکت است.  درآمد این شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل ۱۹/ ۱۲درصد افزایش و نسبت به میانگین ماه‌های قبل ۳۹/ ۱۳۹درصد افزایش داشته است.  همین‌طور شرکت نسبت به دوره یکماهه مشابه سال قبل ۰۲/ ۲۲درصد افزایش درآمد داشته است.  از ابتدای سال مالی تا پایان تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰ جمع درآمدهای (فروش محصولات) شرکت ۵/ ۷۱میلیارد تومان است که در مقایسه با دوره مشابه سال (۵/ ۷۳میلیارد تومان) قبل ۷/ ۲درصد کاهش داشته است.  شرکت در این دوره ۵/ ۷۱میلیارد تومان فروش داخلی داشته است. شرکت در این دوره صادراتی نداشته است.

 

این مطلب برایم مفید است
9 نفر این پست را پسندیده اند