شرکت کویر تایر (پکویر)

موضوع: پیشنهاد هیات‌مدیره به مجمع عمومی فوق‌العاده درخصوص افزایش سرمایه

 سرمایه فعلی: ۲.۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

 مبلغ افزایش سرمایه: ۴.۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

 درصد افزایش سرمایه: ۲۰۰ درصد

منبع تامین افزایش سرمایه: از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی

شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه)

 موضوع: پیشنهاد هیات‌مدیره به مجمع عمومی فوق‌العاده درخصوص افزایش سرمایه

 سرمایه فعلی: ۱۹.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

مبلغ افزایش سرمایه: ۳۶.۰۹۳.۱۲۹.۰۰۰.۰۰۰

 درصد افزایش سرمایه: ۱۸۷ درصد

منبع تامین افزایش سرمایه: از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها

شرکت جنرال مکانیک(رنیک)

موضوع: پیشنهاد هیات‌مدیره به مجمع عمومی فوق‌العاده درخصوص افزایش سرمایه

سرمایه فعلی: ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال

 مبلغ افزایش سرمایه: ۴۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

درصد افزایش سرمایه: ۲۹ درصد

منبع تامین افزایش سرمایه:از محل سود انباشته

شرکت کشت و صنعت پیاذر(غاذر)

 موضوع: آگهی ثبت افزایش سرمایه

 سرمایه فعلی:  ۷۵.۰۰۰ میلیون ریال

 مبلغ افزایش سرمایه: ۸۴.۰۰۰ میلیون ریال

درصد افزایش سرمایه: ۱۱۲ درصد

 منبع تامین افزایش سرمایه: از محل سود انباشته

شرکت بانک خاورمیانه(وخاور)

موضوع: اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیات‌مدیره درخصوص افزایش سرمایه

سرمایه فعلی: ۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

 مبلغ افزایش سرمایه: ۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال

 درصد افزایش سرمایه: ۶۰ درصد

منبع تامین افزایش سرمایه: از محل سود انباشته

این مطلب برایم مفید است
45 نفر این پست را پسندیده اند