شرکت ایران‌خودرو(خودرو)

میزان فروش ماهانه شرکت در مهر ماه امسال ۳۷۲۹میلیارد تومان بوده است که نسبت به شهریور ماه ۹۹ کاهش ۶ درصدی داشته است. مقایسه فروش شرکت در مهر ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۱۶۵ درصد افزایش یافته است. بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در مهر ماه امسال، گروه پژو به مبلغ ۱۹۷۸میلیارد تومان بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای مهر ماه۹۹ در مجموع مبلغ ۱۶۸۶۶میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۹۳ درصدی داشته است.

شرکت تولید اتومبیل سایپا (خساپا)

میزان فروش ماهانه شرکت در مهر ماه امسال ۱۰۷۷میلیارد تومان بوده است که نسبت به شهریور ماه ۹۹ رشد ۹ درصدی را نشان می‌دهد. مقایسه فروش شرکت در مهر ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۳۶ درصد کاهش یافته است. میزان فروش داخلی شرکت در ماه مهر مبلغ ۱۰۶۴میلیارد تومان بوده است که افزایش ۹ درصدی را نسبت به شهریور ۹۹ نشان می‌دهد. بیشترین میزان فروش داخلی شرکت در مهر ماه امسال، خانواده تیبا به مبلغ ۸۵۸میلیارد تومان بوده است. فروش صادراتی شرکت درمهر ماه امسال مبلغ ۱۳ میلیارد تومان بوده است که نسبت به شهریور ماه ۹۹ رشد ۱۶ درصدی داشته است. بیشترین میزان فروش صادراتی شرکت در مهر ماه امسال، محصول SKD به مبلغ ۶/ ۶ میلیارد تومان بوده است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای مهر ماه۹۹ در مجموع مبلغ ۶۴۸۰میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ کاهش ۱۳ درصدی داشته است.

شرکت پارس‌خودرو (خپارس)   

میزان فروش ماهانه شرکت در مهر ماه امسال ۲۸۴میلیارد تومان بوده است که نسبت به شهریور ماه ۹۹ رشد ۲۳ درصدی را نشان می‌دهد. مقایسه فروش شرکت در مهر ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۵۳۶ درصد افزایش یافته است. بیشترین میزان فروش شرکت در مهر ماه امسال، گروه Q۲۰۰به مبلغ ۲۵۰میلیارد تومان بوده است. این شرکت در مهر ماه فروش صادراتی نداشته است. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای مهر ماه۹۹ در مجموع مبلغ ۱۴۵۱میلیارد تومان فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۳۰۶ درصدی داشته است.

شرکت بهمن دیزل (خدیزل)

میزان فروش ماهانه شرکت در مهر ماه امسال ۴۴ میلیارد تومان بوده است که نسبت به شهریور ماه ۹۹ کاهش ۴۴ درصدی داشته است. مقایسه فروش شرکت در مهر ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می‌دهد میزان فروش شرکت ۱۷ درصد افزایش یافته است. میزان فروش داخلی شرکت در ماه مهر مبلغ ۲۸۸,۴۰۸ میلیون ریال بوده است که کاهش ۵۲ درصدی را نسبت به شهریور ۹۹ نشان می‌دهد.

این مطلب برایم مفید است
7 نفر این پست را پسندیده اند