به گزارش  دنیای اقتصاد محمد جواد نیکبخت با ارائه گزارشی درباره اقدامات انجام شده در حوزه نظارت گفت: «طی یکسال گذشته در اداره کل نظارت اقداماتی انجام گرفته که در پاسخ به تقاضا و پاسخگویی به مراجعین بسیار قابل تامل است. دستاوردهای مدیریت دوره ششم در شرایطی حاصل شد که تا پیش از آن حوزه شهرسازی یکی از بحرانی‌ترین دوره‌های خود را تجربه کرده است» نیکبخت اظهار کرد: «این اداره کل بی‌توجه به امور حاشیه‌ای و در اقدامی حرفه‌ای و عملیاتی در همه‌ی زمینه‌های تحت اختیار اعم از حذف شورای ویژه شهرسازی راه اندازی سامانه برخط گزارش تخلف مهندسین ناظر، راه انداری سامانه برخط شناسنامه فنی ساختمان برای نخستین بار ،  شناسایی ۴۳۰ مورد ساختمان آسیب پذیر و نا ایمن و انجام مراحل قانونی مرتبط، ناایمن دوره شلوغ و پرکاری را رقم زد. او درباره تعداد پرونده‌های کنترل ایستایی شده نیز گفت: «با وجود حساسیت‌های موجود و کنترل مضاعف اجرا بر پرونده‌ها تعداد ۴۱۵۲پرونده به مساحت ۱۷۱۷۰۰۶۹متر مربع زیر بنا مورد بررسی و نظارت قرار گرفته است.» نیکبخت در ادامه تاکید کرد: با ابلاغ بالغ بر ۷۰ بخشنامه وحدت رویه، شامل اصلاح فرایند  و ... به مناطق در این حوزه و ایجاد بستر مورد نیاز در سامانه با اجرای مجری ذیصلاح ، تصمیم گیری نهایی اتخاذ و ارجاع شده است نیکبخت درباره حذف شورای ویژه شهرسازی نیز گفت: « پس از جلسات متعدد و رایزنی‌های مداوم در جهت رفع موانع صدور پروانه صاحبان ملک که عموما منجر به خروج از بن بست درباره پرونده‌ها شده است را نیز جزو اقدامات یکساله این اداره کل می‌توان برشمرد.