معرفی کتاب بالا copy

پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی در سال ۱۳۸۵ و در چارچوب سیاست‌های مصوب، فعالیت‌های انتشاراتی خود را آغاز کرد. هدف انتشارات، چاپ و نشر یافته‌ها و نتایج مطالعات و پژوهش‌های انجام‌شده در قالب‌های گوناگون و با صورتی آراسته و متناسب با ذائقه اندیشه‌ورز جامعه علمی ایران است. حاصل این تلاش‌ها از سال ۱۳۸۵ تاکنون، انتشار بیش از۴۹۰ عنوان کتاب تخصصی در حوزه آموزش عالی و تعداد قابل توجهی ویژه‌نامه، فصلنامه، بروشور و … در حوزه‌های مختلف علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و اجتماعی است. قوانین برنامه به‌عنوان برنامه‌های میان‌مدت کشور با قدمتی بیش از هفت دهه در نظام حقوقی ایران دارای ابهامات متعددی از حیث مختصات ماهوی و ضوابط حقوقی حاکم بر تهیه‌ و تصویب آن است. مؤلفه‌هایی نظیر مفهوم «قانون برنامه» و شاخص‌های آن به‌عنوان عامل تمایز از اسناد حقوقی دیگر نظیر قوانین عادی، سیاست‌های کلی نظام و قوانین بودجه‌ی سنواتی مهم‌ترین ابهامات ناظر بر چیستی و ماهیت قوانین مزبور است. علاوه بر آن، ابهامات و اختلاف‌نظرهای متعددی پیرامون مبانی و ضرورت وجود قوانین برنامه وجود دارد که هم شامل مبانی حقوقی و هم مبانی قانونی است. چالش دیگر پیرامون نظام حقوقی قوانین برنامه، مراجع صالح جهت تهیه‌ و تصویب برنامه‌های میان‌مدت کشور است. پژوهش حاضر به شیوه‌ای مستدل و مستند به منابع حقوقی و آرای علمی صاحب‌نظران تلاش کرده است تا ضمن پاسخ به سؤالات مزبور، الگوی مطلوب تهیه‌ و تصویب قوانین برنامه را در نظام حقوقی ایران ارائه‌ دهد.


کتاب الکترونیکی «حقوق برنامه» از هادی طحان نظیف و علی هادی زاده است و پژوهشکده شورای نگهبان این کتاب درسی را روانهٔ بازار کرده است. این کتاب را می‌توانید از طاقچه دریافت کنید.