مهدی سوری copy

گروه رسانه‌ای دنیای‌اقتصاد از آغاز فعالیت خود به‌عنوان رسانه‌ای معتبر در زمینه اخبار و تحلیل‌های اقتصادی تا به حال به خوبی توانسته است از عهده این مسوولیت بربیاید و به‌عنوان مرجعی مطمئن و قابل استناد در زمینه رسانه‌های اقتصادی به فعالیت بپردازد. در سال‌های اخیر با ظهور شبکه‌های اجتماعی و تنوع در ابزارهای خبررسانی، تحلیل و تبلیغات در تمام دنیا، اقتصاد رسانه با چالش‌های زیادی مواجه بوده که امید می‌رود رسانه دنیای‌اقتصاد بتواند خود را با تغییرات فضای جدید رسانه‌ها تطبیق دهد و در جهت بهبود بیشتر نیز گام بردارد.

کارشناس بازار سرمایه