خدمات بیمه‌ای ویژه به مناطق محروم

سلطانی ثانی مدیرعامل بیمه سینا ابتدا در پاسخ به پرسش دنیای‌اقتصاد مبنی براینکه «با توجه به سهامدار بزرگی چون بنیاد با شرکت‌های تابعه‌ای که دارد، چند درصد از پرتفوی شرکت در دایره سهامداری است» توضیح داد: البته از مجموعه بنیاد، بانک سینا جزو سهامدار عمده ما نیست و چنانچه بخواهد می‌تواند از بورس خریداری کند، اما ۵۰ درصد سهام بیمه سینا متعلق به بنیاد علوی و نزدیک ۲۸ درصد باقیمانده را شرکت‌های داخل گروه بنیاد شامل می‌شوند. سلطانی با بیان اینکه اگر منظورپرتفوی کپتیو شرکت است، افزود: بین ۱۰ تا ۱۵ درصد از عملیات بیمه‌گری متعلق به سهامداران عمده ماست، اما در دوره مدیریت فعلی این تغییر رویکرد وجود دارد که پرتفوی سهامدار عمده را لزوما بابت سودآوری‌ استفاده نمی‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه بنیاد هم چنین انتظاری ندارد، ادامه داد: همین رویکرد دو جانبه موجب شد در شرایط کاملا متعادل و رقابتی، بیمه سینا این پرتفوی را جذب و مدیریت کند. ما به‌عنوان یک شرکت بیمه جنرال (عمومی) از خود این توقع را داریم که به رغم سرویسی که به بیمه‌گذاران صاحب سهم خود ارایه می‌دهیم، منافعی را بتوانیم از بازار بیمه و از طیف بزرگ بیمه جذب کنیم که دو تا انتفاع داشته باشند.

سلطانی درباره سوانح و حوادث طبیعی که سال‌های اخیر درکشورمان رخ داد و موجب رشد ضریب خسارت بیمه‌های آتش‌سوزی و رشته‌های تابعه شد، گفت: ضریب خسارت رشته آتش‌سوزی سال‌های نه چندان دور منطقی و جزو رشته‌های سودده شرکت‌ها بود، اما بخش اندکی ازاین حوادث پوشش داشتند و رشد خسارات  آن رابطه گذشته را برهم زد.  وی در پاسخ به پرسش خبرنگاردنیای اقتصاد مبنی براینکه «به‌عنوان مدیرعامل بیمه سینا آیا  برای توسعه عملیات بیمه‌گری در استان‌های دیگر به ویژه مناطق محروم برنامه‌ای دارید؟» توضیح داد: این موضوع دو نکته دارد؛ یکی این‌که بنیاد مستضعفان مناطقی را در کشور به‌عنوان مناطق هدف خود در نظر گرفته که سرویس‌دهی عمده‌اش را در آن مناطق انجام می‌دهد و دوم  توانمندسازی محرومین به عنوان مهم‌ترین هدفش تعیین شده است.

سلطانی افزود: بیمه سینا نیز به موازات سیاست بنیاد درحمایت از مناطق محروم خدمات ویژه بیمه‌ای را ارائه می‌کند که در دل آن ریسک‌های آتش‌سوزی هم هست. دراین شرایط بیمه‌گذاران می‌توانند، با یک شرایط خیلی ویژه‌تر و مناسب‌تری از خدمات بیمه سینا بهره‌مند شوند.

مدیرعامل بیمه سینا نکته دیگری را درمورد بودجه‌ریزی عنوان کرد و گفت: بودجه‌ریزی بیمه سینا در سال جاری برمبنای شعب است به عبارتی عددی که دربودجه تعیین می‌شود، به تفکیک رشته و شعبه بودجه‌ریزی می‌شود.

سلطانی با اشاره به اینکه چنانچه پتانسیلی در سطح کشور پراکنده وجود داشته باشد، در برنامه بیمه سینا هم هست، خاطرنشان کرد: جذب و مدیریت آن با همکاران شعب، نمایندگی‌ها و شبکه فروش است. البته جذب پرتفوی به تفکیک رشته و منطقه انجام می‌شود که موضوع مهمی ‌است. زیرا بر اساس بازارسنجی و نیازسنجی مناطق انجام می‌شود.  وی گفت: خروجی این برنامه این شد که ممکن است در رتبه بندی شعب و نمایندگان، لزوما کسی که بیشترین پرتفو را در مجموعه داشته باشد، برتر نیست. بلکه ممکن است شعبه‌ای که کوچک محسوب می‌شود، چون دستیابی‌اش به شاخص‌هایی که شرکت تعریف کرده، بهتر بوده، در درجه بهتری از اعتبار قرار می‌گیرد و تشویق هم می‌شود.  مدیرعامل بیمه سینا افزود،: این برنامه درصورت نهایی شدن و اجرا ما را به اهداف خود می‌رساند. مسوولیتی که به صورت غیرمتمرکز و با دسترسی بالا در سطح کشور، انجام می‌شود.

ترکیب پرتفوی

سلطانی با تاکید براینکه بیمه از زندگی شروع می‌شود، خاطر نشان کرد: توسعه بیمه‌های زندگی، فرصت بسیار خوبی برای بیمه سینا فراهم کرده تا با تعدیل ترکیب پرتفوی، منافع پایداری تامین کند. وی درباره خاصیت تعدیل ترکیب پرتفوی متذکر شد: این موضوع دو نتیجه به دنبال دارد، هم برای بیمه سینا منافع متعادل‌تر و پایدارتری ایجاد می‌کند و هم با درآمد عملیاتی معقول این شرایط فراهم شود که در لایه بیمه‌های زندگی، خدمات بهتری ارایه شود.

مدیرعامل بیمه سینا در خصوص اینکه اگر یک شرکت بیمه‌ای صرفا سود داشته باشد، یادآور شد: این موضوع خیلی هم حُسن نیست؛ سودی که سرویس مناسب در کنارش قرارداشته باشد و بیمه‌شده از دریافت سرویس رضایت داشته باشد، جذاب است؛ این شرایط هم معنوی می‌شود و هم مادی. رویکرد بیمه سینا هم همین است، یعنی ورود از طریق بیمه‌های زندگی برای ارائه سرویس دهی مطلوب به بخش پرتفوی غیرزندگی. به عبارتی در کنار سرویس دهی مناسب، سودی پایدار به طوری که منافع شرکت تامین شود، البته سهامدار هم چنین انتظاری از ما دارد.