دوم اسفند ماه نود و چهار اولین جلسه هیأت مدیره منتخب سندیکا با حضور کلیه اعضا و با دستور جلسه تعیین سمت و مناصب هیأت مدیره در دوره جدید، در محل سندیکا تشکیل شد.در این جلسه سیّدعلی محمد ابویی با رای اعضای هیات مدیره به عنوان رئیس هیأت مدیره و امرالله زمانی به سمت نایب رئیس برگزیده شدند .همچنین علی یزدانی به سمت خزانه دار، عضو هیأت مدیره و نماینده سندیکا در اتاق بازرگانی ایران و ابوالفضل ناخدا به عنوان منشی و عضو هیأت مدیره انتخاب شدند .براساس مصوبه 19/ 12/ 94 هیأت مدیره محترم سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی، باتوجه به تعهد، شایستگی و تجارب ارزشمند امیرحسین کاوه، وی با رای همه اعضای هیات مدیره به عنوان دبیر سندیکا منصوب شد.