باورمان نمی‌شود!

پیش از این حکم، در همین صفحه روزنامه «دنیای اقتصاد» گزارشی نوشتیم و الگوی فوتبال ترکیه در این مورد را به دوستان یادآوری کردیم. آنجا هم در برخی موارد بعد از تخلف تماشاگران، تنها حضور زنان و کودکان در ورزشگاه مجاز می‌شود. خوشحالیم که حالا چنین تصمیمی در فوتبال ایران هم گرفته شده و با وجود همه تردیدها نسبت به اینکه این ایده تا روز اجرا پابرجا باقی بماند، امیدواریم واقعا این اتفاق رخ بدهد. ارزش مضاعف اتخاذ چنین تصمیمی به این است که این روزها دوباره اراده‌ای برای مقابله با ورود زنان به ورزشگاه‌ها شکل گرفته که به این ترتیب آن هم خنثی می‌شود. به علاوه برای نخستین بار خانم‌ها می‌توانند با خروج از آن گوشه استادیوم، سکوهای مرغوب‌تر ورزشگاه‌ها را تصاحب کنند و از دیدن فوتبال لذت بیشتری ببرند. همه‌چیز این حکم قشنگ است؛ نه؟