خداحافظی دیوید تیلور

 در ادامه گزارش مزبور آمده است: «با توجه به عدم تجربه تیلور در مربیگری، جذب تیلور با استانداردها در این ایالت همخوانی نخواهد داشت، ولی نباید فراموش کرد که این کشتی‌گیر سال‌ها کنار کائل ساندرسون (قهرمان المپیک ۲۰۰۴ آتن و مربی تیم ملی آمریکا) بوده و ممکن است توانایی انجام این کار را داشته باشد.»