این عکس خیلی زود دست‌به‌دست و ستاره تیم‌ملی از آن باخبر شد و به‌دنبال پیدا کردن این پسر افتاد. سرانجام علیرضا جهانبخش روز یکشنبه به دیدار متین؛ کودک هواداری که در کوره آجرپزی خاورشهر کار می‌کرد و سایر دوستانش رفت و پیراهن خود را به او هدیه داد.