مسی: مدعی اول قهرمانی نیستیم

به گزارش «ایسنا» لیونل مسی گفت: «من اعتقاد زیادی به این ترکیب و تیمی دارم که در حال آمادگی برای جام‌جهانی است. باید آرام باشیم. نمی‌توانیم بگوییم که بهترین هستیم چون این طور نیست. باید بدانیم که چند تیم از ما بهتر هستند ولی برای رسیدن به رویا و هدفمان در روسیه بازی خواهیم کرد. هواداران باید بدانند که ما مدعی اول قهرمانی در جام‌جهانی نیستیم ولی برای رسیدن به هدفمان تلاش خواهیم کرد. بازی در جام‌جهانی برای همه ما اهمیت زیادی دارد.»