رای کریمی می‌توانست تا ۳ سال محرومیت  باشد

لالوویچ تذکر می‌دهد که کف میزان محرومیت برای کشتی‌‌گیر ایرانی در نظر گرفته شده است: «طبق قوانین انضباطی اتحادیه جهانی کشتی علیرضا کریمی از قوانین تخطی کرده‌ است و هر کشتی‌گیری که مبارزه را عمدا به حریفش واگذار کند از رقابت‌ها دیسکالیفه می‌شود و بین یک ماه تا سه سال محرومیت از حضور در مسابقات بین‌المللی جریمه او خواهد بود. همچنین محرومیت حمیدرضا جمشیدی مربی او نیز می‌توانست بین یک ماه تا سه سال باشد. بخش انضباطی اتحادیه جهانی طبق مدارک و شواهد موجود تصمیم به اعلام این رای گرفت.» عضو هیات اجرایی کمیته‌ بین‌المللی المپیک همچنین در مورد واکنش IOC به این موضوع گفت‌: «بدون شک IOC به دقت این موضوع را دنبال می‌کرد. من خود نیز در ابتدا از سوی IOC متوجه این موضوع شدم و حتما آنها از اول تا آخر این پرونده را دنبال کرده‌اند.

مطمئن هستم که چنین مسائلی تاثیر زیادی بر ورزش ایران خواهد گذاشت. شما تصور کنید که این اتفاق در مسابقات سهمیه المپیک یا حتی بدتر در بازی‌های المپیک رخ دهد. آنگاه چه اتفاقی رخ خواهد داد؟»او هشدار می‌دهد که ادامه رفتارهایی ازاین دست کشتی راکه ورزش سنتی ایران است دستخوش چالش‌های جدی خواهد کرد: «امیدوارم که این مسائل متوقف شود چرا که ادامه‌ این رفتار به تمام ورزش ایران لطمه وارد خواهد کرد و مطمئن هستم که کمیته ملی المپیک ایران مناسب‌ترین راه را برای متقاعد کردن تصمیم‌گیرندگان در ایران پیدا خواهد کرد، چراکه این‌گونه مسائل، ملت بزرگ ایران و فرهنگ آنها که کشتی و ورزش در آن احترام زیادی دارد را متضرر خواهد کرد. این‌ درحالی است که ما تاکنون با واگذاری مسابقات مختلف بین‌المللی به ایران و همچنین ترویج کشتی‌های سنتی ایران همه گونه همکاری را با فدراسیون کشتی ایران داشته‌ایم.»

امیدوارم ایران از این اتفاق درس گرفته باشد

او امیدوار است ایران متوجه عواقب رفتارش شده باشد و صراحتا تهدید می‌کند که بار آینده جریمه به مراتب جدی تر و شدید تر خواهد بود: «این بار جریمه سبکی در نظر گرفته شد اما به‌طور کلی، در مورد کشتی‌‌گیر و مربی محروم شده، مشخص است که همه باید به قوانین بین‌المللی کشتی احترام بگذارند. امیدوارم که این جریمه سبک برای جامعه کشتی ایران اقدامی سازنده تلقی شود و آنها از این اتفاق درس گرفته باشند، اما اگر این مسائل ادامه‌ داشته باشد، عواقب سنگینی خواهد داشت و دپارتمان حقوقی ما محرومیت‌های سنگین‌تری را اعمال خواهد کرد.»

مشکل مداخلات سیاسی

رئیس اتحادیه جهانی کشتی فدراسیون ایران را قربانی تصمیم سیاسی مسوولان ورزش ما می‌داند: «من، فدراسیون کشتی ایران را بیشتر یک قربانی می‌بینم و در واقع قربانی مداخله سیاست شده است و اگر این مداخلات سیاسی ادامه‌ پیدا کند بدون توجه به اینکه چه کسی رئیس فدراسیون است و یا چه کسی عضو هیات رئیسه فدراسیون جهانی است، کشتی ایران قربانی خواهد شد، چرا که این مسائل طبق اساسنامه ما و خصوصا منشور المپیک که ما به آن احترام می‌گذاریم، ممنوع است.»