و مؤدی نباید صورتحساب ها را به‌صورت غیر الکترونیکی یا به‌صورت کم اظهاری یا بیش اظهاری ارسال کند و همچنین کتمان در اظهار صورتحساب ها هم مشمول جرائم مالیاتی می شود و باعث می‌شود اعتبار مالیاتی مودی از بین برود و پرونده برای تشخیص و احیای اعتبار مالیاتی موکول به رسیدگی شود بنابراین مؤدیان مالیاتی، صورتحساب ها را باید به‌صورت الکترونیکی و باید از طریق پایانه های فروشگاهی یا از طریق نرم افزار ارسال کنند که بهترین روش ارسال به‌صورت مستقیم و توسط خود مؤدی به سامانه مؤدیان می باشد.

سامانه مؤدیان چیست؟

سامانه مؤدیان چیست؟ سامانه مودیان مالیاتی، سامانه‌ای تحت مدیریت سازمان مالیاتی کشور می باشد. مؤدی، منحصراً از طریق کارپوشه مالیاتی اختصاصی ویژه خود برای تبادل اطلاعات با سازمان، صورتحساب‌ها را ارسال می‌کند و تنها مودیان مالیاتی که در نظام مالیاتی ثبت نام کرده اند کارپوشه دارند.

مؤدیان مالیاتی می‌توانند از طریق هر نوع سخت افزار یا نرم افزار اعم از رایانه شخصی، پایانه فروشگاهی، سامانه های ابری یا هر وسیله دیگری که حافظه مالیاتی به آن متصل شده باشد، به سامانه مؤدیان متصل شوند. نکته بسیار مهم برای مودیان مالیاتی که باید به آن توجه داشته باشند این است که سامانه مؤدیان مرجع نهایی ثبت، صدور و استعلام صورتحساب الکترونیکی می‌باشد. آدرس الکترونیکی کارپوشه tp.tax.gov  می باشد.

اما پایانه فروشگاهی؛ رایانه، دستگاه کارتخوان بانکی(pos) ، درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله دیگری که امکان صدور الکترونیکی انواع صورتحساب ها را داشته و بتواند به شبکه الکترونیکی پرداخت کشور و سامانه مودیان مالیاتی متصل شود اطلاق می شود.

مراحل ثبت نام در سامانه مودیان و ارسال صورتحساب ها:

تمامی مراحل ثبت نام، دریافت کلید عمومی،اختصاصی و CSR، دریافت کد یکتای مالیاتی و اختصاص کارپوشه و بارگذاری صورتحساب ها به‌صورت الکترونیکی و از طریق آدرس سایت هایی که سازمان امور مالیاتی برای مؤدیان مالیاتی اطلاع رسانی کرده انجام می پذیرد و تنها یک بار نیاز به مراجعه به دفترخانه را دارید و کلیه مراحل دیگر از ثبت نام تا بارگذاری و پیگیری از وضعیت صورتحساب ها، از طریق سامانه مؤدیان مالیاتی انجام می شود مراحلی که مؤدی مالیاتی باید انجام دهد بطور خلاصه به شرح زیر می باشد:

 • از آدرسmy.tax.gov  مودی مالیاتی باید در نظام مالیاتی ثبت نام کند.

 • مطابق دستورالعمل و ضوابط سازمان مالیاتی، مؤدی مالیاتی باید نسبت به تهیه پایانه فروشگاهی اقدام یا آن را به روز آوری کند.

 • به آدرس rca.gov مراجعه و گواهی امضای الکترونیکی دریافت شود.

 • پس از ورود به نشانی tp.tax.gov و مراحل ورود به کارپوشه سامانه مودیان مالیاتی، انتخاب پرونده، بخش عضویت و تکمیل اطلاعات، انتخاب روش ارسال اطلاعات، بارگذاری گواهی امضای الکترونیک، نسبت به دریافت شناسه یکتای مالیاتی اقدام فرمایید.

کارپوشه سامانه مودیان

 • دریافت اطلاعات کالاها و خدمات و واحد اندازه گیری آنها و نرخ مالیات ارزش افزوده برای صدور صورتحساب ها از آدرس intamedia  می باشد.

سامانه مودیان

 • ارسال صورتحساب ها به سامانه مودیان از طریق کارپوشه مالیاتی انجام می شود و مبنای محاسبه مالیات بر ارزش افزوده مودیان مالیاتی از طریق سامانه مودیان مالیاتی و کارپوشه اختصاصی هر مؤدی مالیاتی می باشد.

انواع صورتحساب ها در سامانه مؤدیان و رسیدگی به آنها

در دستورالعمل شماره 10 سازمان مالیاتی این امکان به مؤدیان مالیاتی داده شده که با انجام تغییراتی در سامانه های صدور صورتحساب خود (سیستم های حسابداری) امکان ارسال مستقیم اطلاعات صورتحساب الکترونیکی را به سامانه مودیان داشته باشند و انواع صورتحساب ها به‌صورت الکترونیکی باید به سامانه ارسال شوند عبارتند از:

 • صورتحساب الکترونیکی اصلی فروش

 • صورتحساب الکترونیکی اصلاحی

 • صورتحساب الکترونیکی ابطالی 

 • صورتحساب الکترونیکی برگشت از فروش

روش های ارسال صورتحساب به سامانه مودیان مالیاتی:

مودیان مالیاتی می توانند با انتخاب یکی از روش های زیر ارسال صورتحساب های فروش به سامانه مودیان را انجام دهند:

 • ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی از طریق مستقیم توسط شخص مودی

 • ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی از طریق شرکت معتمد نوع ۱ با کلید شرکت معتمد

 • ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی از طریق شرکت معتمد نوع ۱ با کلید مؤدی

 • ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه های دولتی

مودیان می توانند از روش های مختلف استفاده کنند ولی  همزمان نمی توانند از دو روش استفاده کنند.

جرائم عدم ارسال صورتحساب ها به سامانه مؤدیان:

طبق ماده 9 همین قانون اگر اثبات شود که:

 • مؤدی برخی معاملات را کتمان کرده است.

 • از صدور و ارسال صورتحساب به سامانه مودیان خودداری کرده باشد.

 • یا در ثبت قیمت یا مقدار فروش مرتکب کم‌اظهاری یا بیش‌اظهاری شده باشد.

 اگر مؤدی مالیاتی در سامانه مؤدیان ثبت نام نکند مشمول ماده 4 نمی شود (اصل بر صحت اطلاعات صورتحساب ها می باشد و مودی نیازی به ارسال اطلاعات طبق ماده 169 را ندارد) و مشمول ماده 9 می شود (ماموران مالیاتی به دفتر مؤدی مراجعه و پس از مطالبه دفاتر و اسناد و مدارک آنها اقدام به صدور برگ تشخیص می کند در حالی‌که که اگر مودی صورتحساب ها را به سامانه مودیان طبق ضوابط سازمان مالیاتی به سامانه ارسال کند، دیگر نیازی به ارسال اطلاعات ماده 169 نیست) و از طرفی اعتبار مالیاتی مؤدی پذیرفته نمی شود و در حین دادرسی مالیاتی یا پس از آن اعتبار می تواند پذیرفته شود.

همچنین مشمول جرائم ماده 22 و محروم از اعمال معافیت ها، نرخ صفر و مشوق های موضوع قانون مستقیم در همان سال مالی می شود طبق ماده 25 صورتحساب هایی که در سامانه مودیان ثبت نشده باشند، معتبر نبوده و قابل استناد در مراجع دادرسی مالیاتی نخواهد بود.

نحوه ارسال صورتحساب ها به سامانه مودیان مالیاتی:

مؤدیان مالیاتی می توانند از هرگونه سخت افزار یا نرم افزار به سامانه مؤدیان متصل شوند. (اعم از رایانه شخصی، پایانه فروشگاهی، سامانه های ابری یا هر وسیله دیگری که به حافظه مالیاتی متصل باشد) این اتصال می تواند به‌صورت مستقیم (نرم افزارهای موجود) یا غیر مستقیم (شرکت های معتمد نوع اول) باشد.

ارسال صورتحساب ها به سامانه مودیان در روش مستقیم به این صورت می باشد که مودیان مالیاتی از طریق نرم افزار موجود خودشان صورتحساب ها را به سامانه مودیان ارسال کنند. گروه شرکت های نرم افزاری سپینا برای مشتریان خود نرم افزار سامانه مودیان را ارائه داده است که می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه سامانه مؤدیان مالیاتی سپینا مراجعه کنید و کلیدهای عمومی، اختصاصی و CSR را به راحتی دریافت کنید. همچنین شرکت هایی که بنا به هر دلیلی نمی خواهند از شرکت های معتمد استفاده کنند و نرم افزاری برای ارسال صورتحساب به سامانه مؤدیان ندارند می توانند از ماژول سامانه مودیان سپینا به تنهایی استفاده کنند.

صورتحساب ها

در روش مستقیم به راحتی و آسانی می توانید صورتحساب ها را به سامانه مودیان ارسال کنید و نیازی به دوباره کاری در ورود صورتحساب ها ندارید و به‌واسطه ارسال صورتحساب ها در سیستم یکپارچه، خطاهای کاربری وجود نخواهد داشت و اطلاعات در کوتاهترین زمان برای سامانه مؤدیان ارسال می شود و اطلاعات کلیدهای اختصاصی و شناسه یکتای مالیاتی در اختیار خودتان محرمانه باقی خواهد ماند.

تولید محتوای بخش «وب گردی» توسط این مجموعه صورت نگرفته و انتشار این مطلب به معنی تایید محتوای آن نیست.