راهنمای تسلیم اظهارنامه مالیاتی در سال ۱۴۰۰

اظهارنامه مالیاتی دربردارنده عملکرد مالی شخصیت‌های حقوقی و حقیقی در یک سال مالی است و باید در موعد مقرر به اداره دارایی ارسال گردد. این اظهارنامه بیانگر فعالیت یا عدم فعالیت شما نیز هست. در واقع مجموعه شما چه فعال بوده باشد چه غیرفعال باید اظهارنامه خود را در مهلت تعیین‌شده تسلیم سازمان امور مالیاتی کشور نماید. در این مقاله، به صورت کامل به مراحل اخذ و تسلیم اظهارنامه مالیاتی در سال ۱۴۰۰ می‌پردازیم.

قوانین تسلیم اظهارنامه مالیاتی در سال ۱۴۰۰

مطابق با قانون تجارت ایران، تمامی اشخاص حقوقی (شرکت‌های تجاری و موسسات غیرتجاری) هنگام ثبت باید پرونده مالیاتی تشکیل دهند. تنها از این طریق است که آنها از دید قانون نیز به رسمیت شناخته می‌شوند. مسئله‌ای که برای بسیاری از اشخاص به وجود می‌آید این است که در ماه‌های اول شروع کسب‌وکار فعالیت تجاری ندارند. در نتیجه این سوال به وجود می‌آید که آیا باید اظهارنامه مالیاتی این دوره زمانی را نیز تسلیم نمایند؟

پاسخ این پرسش مثبت است. اگر شما فعالیت نداشته باشید، می‌توانید به راحتی این موضوع را با ارائه اظهارنامه مالیاتی عدم فعالیت به اداره مالیات حل نمایید. به این ترتیب می‌توانید از جریمه‌های ناشی از عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی نیز جلوگیری کنید. در واقع، اعلام رسمی این موضوع طبق قانون الزامی است و تمامی مجموعه‌های تجاری باید اظهارنامه عملکرد یا عدم عملکرد خود را تنظیم نمایند.

به این موضوع نیز باید اشاره کرد که اظهارنامه مالیاتی تنها برای اشخاص حقوقی نیست و اشخاص حقیقی مشمول مالیات نیز باید این کار را انجام دهند. تمامی بازرگانان، تجار و کسبه باید کارنامه مالی عملکرد خود را تسلیم نمایند تا از این طریق میزان مالیات آنها محاسبه شود. این اظهارنامه‌ها در گذشته به صورت کاغذی تکمیل و ارسال می‌شد، اما در حال حاضر تنظیم آنها به صورت اینترنتی انجام می‌گیرد. گفتنی است که مالیات در ایران انواع و اقسام گوناگونی دارد و در یک تقسیم‌بندی کلی، به دو دسته مالیات‌های مستقیم و مالیات‌های غیرمستقیم تقسیم می‌شود.

اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی

اشخاص حقوقی موظف هستند تمام فعالیت‌های خود را در دفاتر تجاری وارد نمایند. مواردی که در این دفترها درج می‌شوند دربردارنده کلیه فاکتورهای رسمی، قراردادها، حقوق کارمندان، سودها و زیان‌های مجموعه است. این دفاتر پس از تکمیل باید در پایان سال مالی برای پلمپ شدن به اداره ثبت شرکت‌ها فرستاده شوند. سال مالیاتی شرکت‌ها در اساسنامه آنها مشخص می‌شود، با این حال این بازه زمانی معمولاً منطبق بر تاریخ رسمی کشور است و از یکم فروردین آغاز و در بیست‌ونهم اسفند خاتمه می‌یابد. اشخاص حقوقی تا چهار ماه بعد از این تاریخ یعنی پایان تیر ماه ۱۴۰۰ فرصت دارند اظهارنامه خود را تسلیم سازمان امور مالیاتی کشور نمایند. گفتنی است که اگر سال مالیاتی شرکت‌ها با این تاریخ همخوانی نداشته باشد، سال مالی خود آنها مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.

اظهارنامه مالیاتی برای اشخاص حقیقی

اشخاص حقیقی دارای کد اقتصادی مانند تجار و کسبه نیز موظف‌اند تمام فعالیت‌های اقتصادی خود را در دفاتر تجاری وارد نمایند. مواردی که در این دفترها درج می‌شوند دربردارنده کلیه فاکتورهای خرید و فروش، حقوق کارکنان و سود و زیان مجموعه است. این دفاتر پس از تکمیل باید برای پلمپ به اداره دارایی فرستاده شوند. دوره مالی سالیانه اشخاص حقیقی به تاریخ آغاز کار آنها بستگی دارد، اما از آنجایی که این بازه زمانی به طور معمول منطبق با تاریخ رسمی کشور است و از یکم فروردین شروع می‌شود و در بیست و نهم اسفند پایان می‌یابد. اشخاص حقیقی تا سه ماه بعد از این تاریخ یعنی پایان خرداد ماه ۱۴۰۰ فرصت دارند اظهارنامه خود را تسلیم سازمان امور مالیاتی کشور نمایند. گفتنی است که اگر سال مالی افراد با این تاریخ همخوانی نداشته باشد، سال مالیاتی خود آنها مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.

مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی سال ۱۴۰۰

اظهارنامه مالیاتی در واقع کارنامه یک سال مالی شرکت‌ها یا افراد است که به منظور محاسبه مالیات به اداره دارایی تسلیم می‌شود. تمامی اشخاص حقیقی باید تا پایان خرداد ماه هر سال و تمامی اشخاص حقوقی باید تا پایان تیر ماه هر سال اظهارنامه مالیاتی خود را ارسال نمایند. این فرصت در سال ۱۴۰۰ به دلیل شیوع کرونا به مدت دو ماه تمدید شد. در نتیجه، آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی در سال ۱۴۰۰ برای اشخاص حقیقی ۳۱ مرداد و آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی در سال ۱۴۰۰ برای اشخاص حقوقی ۳۱ شهریور است. گفتنی است که اگر اشخاص در این بازه زمانی اقدامات لازم را برای ثبت قانونی آن انجام ندهند، جریمه‌های سنگینی در انتظار آنها خواهد بود. محرومیت از مشوق‌ها و تعلق نگرفتن معافیت‌ها جزو این جریمه‌ها هستند.

نحوه تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد

مالیات سالیانه اشخاص حقیقی و حقوقی در ایران به شکل خوداظهاری محاسبه می‌شود. به این ترتیب که افراد و شرکت‌ها درآمد خود را در قالب اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی اعلام می‌کنند و کارشناسان این اداره میزان مالیات را بر اساس آن تعیین می‌کنند. البته اگر تخلفی در اظهارات اشخاص مشاهده شود یا این مدرک در موعد قانونی به دست آنها نرسد، ممیزان اداره مالیات به صورت علی‌الرأس اقدام می‌کنند و مبلغ مالیات را مشخص می‌نمایند.

نحوه تسلیم اظهارنامه مالیاتی ارزش‌افزوده

تفاوت میان ارزش کالا یا خدمات فروخته شده با ارزش کالا یا خدمات خریداری شده را اصطلاحاً «ارزش افزوده» می‌نامند. مالیات بر ارزش افزوده را خریداران هنگام خرید کالا یا دریافت خدمات به فروشنده می‌پردازند و این شخص باید این مبالغ را به صورت فصلی به دولت پرداخت نماید. در نتیجه، تسلیم اظهارنامه مالیاتی ارزش افزوده در سال ۱۴۰۰ به صورت سه ماه یک بار انجام می‌گیرد. گفتنی است که حتی در صورت عدم فعالیت مجموعه نیز ارسال مستمر این اظهارنامه طبق قانون الزامی است و عمل نکردن به این موضوع جریمه‌های سنگینی در پی خواهد داشت. در پایان، باید اشاره کرد که تنظیم اظهارنامه نیازمند تخصص و تجربه است و کارشناسان حقوقی موسسات ثبتی مجازی مانند آسان‌ثبت بهترین راهنمایان برای طی کردن این مسیر قانونی هستند.

تولید محتوای بخش «وب گردی» توسط این مجموعه صورت نگرفته و انتشار این مطلب به معنی تایید محتوای آن نیست.