محمد عسگری با بیان اینکه مقدار مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری به حدود ۶۰۰‌میلیون مترمکعب رسید که حدود ۷۰‌درصد تولید گاز کشور را به خود اختصاص داده است، اظهار کرد: اکنون تولید گاز طبیعی در حداکثر مقدار خود است. وی با تاکید بر اینکه شاهد روند افزایشی مصرف گاز در کشور هستیم، گفت: اکنون روزانه حدود ۱۱۰ میلیون مترمکعب به بخش صنعت و روزانه بیش از ۱۱۰‌میلیون مترمکعب به نیروگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها اختصاص یافته است که اگر مصرف در بخش خانگی افزایش یابد، این مقدار گازرسانی به این دو بخش هم کاهش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابد. سخنگوی شرکت ملی گاز با تاکید بر لزوم رعایت در میزان مصرف و صرفه‌جویی در گاز، تاکید کرد: لازم است همه مشترکان نسبت به این مهم حساس باشند؛ دمای ۱۸ تا ۲۱ را مدنظر قرار دهند، از لباس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های گرم در داخل منزل استفاده کنند و برای گذر از این چالش همراهی لازم را با شرکت گاز داشته باشند. به گفته عسگری، هرچه میزان صرفه‌جویی افزایش یابد منافع آن بیشتر است، چراکه با افزایش مصرف محدودیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به سمت صنعت و تولید حرکت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند و در واقع تاثیر این مصرف بی‌رویه در تمام ابعاد دیده می‌شود. وی اظهار کرد: اکنون با توجه به تکمیل تعمیرات اساسی پالایشگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، بیش از ۸۰۰میلیون مترمکعب گاز فرآورش و وارد شبکه سراسری می‌شود، اما بازهم ناترازی انرژی در گاز داریم که این امر نشان می‌دهد، الگوی مصرف درستی در این زمینه وجود ندارد.

5 نفر این پست را پسندیده اند