به گزارش روابط عمومی شرکت پالایش نفت تبریز، مدیرعامل این شرکت با اعلام این مطلب گفت: ۵۰ درصد کارکنان این مجموعه به‌صورت پیمانکاری و ۳۷ درصد به‌صورت شرکتی و ۱۳ درصد کادر نیز به شکل قرارداد مستقیم با شرکت همکاری دارند.غلامرضا باقری دیزج با بیان اینکه طرح تحول و تعالی شرکت پالایش نفت تبریز در چهارمین سال اجرایی قرار دارد، گفت: این مدل در‌صدد تحول مدیریت سازمان از مکتب کلاسیک به مکتب یادگیری و نیز خواهان تعالی مدیران به تراز مکتب یادگیری مدیریت است و مشاور با روش مشاوره بلد راه کاروان (CBR) در کنار مدیران و با هدایت علمی و عملی، آنان را در مدیریت بر سازمان خود همراهی می‌کند.

وی گفت: در طرح تحول و تعالی سازمانی شرکت پالایش نفت تبریز رتبه دوم برترین پروژه‌های مدیریتی دنیا بعد از کشور ژاپن را در کارنامه خود ثبت کرد.دیزج که در جلسه معرفی طرح تحول و تعالی سازمانی شرکت پالایش نفت تبریز مبتنی بر مدل A/ M به مدیران استانی سخن می‌گفت، افزود: شتاب گرفتن تولید ملی به اصول مدیریتی متصل است، بدون روش مناسب نمی‌توان به اهداف حمایت از تولید داخلی دست یافت.وی با تشریح مدل A/ M خاطرنشان کرد: بر مبنای این مدل، آرمان مشترک مدیران شرکت، برنامه‌ریزی استراتژیک و نقشه استراتژی سازمان طراحی و برنامه‌ریزی عملیاتی شرکت طی سال‌های ۹۳ تا ۹۴ تدوین شده و برمبنای آن با تدوین ۵ هدف کلان، ۴۰ هدف خرد و ۱۳۲ برنامه و پروژه به سمت آرمان خود که همان پیشرو پالایشگاه‌های منطقه خاورمیانه با اعتبار جهانی است با استراتژی بهبود فضای کسب‌و‌کار با تاکید بر ارزش‌آفرینی و مسوولیت اجتماعی، در حرکت است.