مسوول بهداشت کار صنعتی شرکت پالایش نفت تبریز اظهار کرد: رتبه‌بندی شرکت‌ها در حوزه بهداشت بر اساس شاخص‌های ارزیابی عملکردی و با در نظر گرفتن ۶ معیار از سوی مدیریت HSE ستاد پالایش و پخش در قالب شرکت‌های برتر پالایش در بخش بهداشت کار اعلام می‌شود. وی افزود: براساس ارزیابی‌های صورت گرفته از سوی مدیریت HSE ستاد شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی رتبه نخست بهداشت در بین شرکت‌های پالایش در سال ۹۵ را پالایشگاه تبریز کسب کرده است. فردوس گفت: اجرای بیش از ۱۰۰ مورد اقدامات کنترلی در جهت کاهش یا کنترل خطرات شغلی با توجه به سطح ریسک تعیین شده برای هر شغل بر اساس نتایج پروژه JHA و پایش ارزیابی جامع عوامل زیان‌آور محیط کار از جمله اقدامات شاخص واحد بهداشت شرکت در سال ۹۵ است.