محدوده ۱۳ هزار دلار، ۱۳ هزار و ۴۰۰ دلار و ۱۳ هزار و ۸۰۰ دلار را می‌توان به‌عنوان اعداد مهم مقاومتی قیمت فلز نیکل در چند هفته آتی در نظر داشت. البته روند نزولی کوتاه‌مدت نیز می‌تواند نقش مقاومتی ضعیفی ایفا کند، در صورتی که قیمت به هر دلیلی از جمله واکنش به محدوده‌های مقاومتی، کاهش یافت. علاوه بر محدوده‌های حمایتی ۱۲ هزار و ۲۵۰، ۱۱ هزار و ۷۵۰ و ۱۱ هزار و ۲۰۰ دلار، محدوده خط روند صعودی میان‌مدت می‌تواند مانع از کاهش بیشتر قیمت‌ها شوند.

روند کوتاه‌مدت- نزولی قوی

در صورت ادامه روند نزولی کوتاه‌مدت مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از کاهش بیشتر قیمت‌ها‌ شود، محدوده ۱۲ هزار و ۲۵۰ دلار است. شکسته شدن این محدوده قیمتی به سمت پایین روند صعودی کلی را با مشکلاتی روبه‌رو می‌کند و ترس‌ها را برای ادامه روند نزولی افزایش می‌دهد. این منطقه برای تحلیلگران محافظه‌کار از اهمیت خاصی برخوردار است. به نظر می‌رسد قیمت، برای عبور از محدوده قیمتی ۱۲ هزار و ۲۵۰ دلار به سمت پایین با مشکلاتی مواجه شود. در صورت افزایش قیمت فلز نیکل، محدوده خط روند نزولی کوتاه‌مدت می‌تواند نقش مقاومت را داشته باشد. شکسته‌شدن این محدوده به سمت بالا مخصوصا با حجم زیاد نشانه صعودی خواهد بود و امید‌ها را نسبت به بالا رفتن قیمت‌ها افزایش می‌دهد، محدوده خط روند نزولی کوتاه‌مدت برای تحلیلگران جسور از اهمیت خاصی برخوردار است. در صورت شکسته شدن روند نزولی کوتاه‌مدت، مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از افزایش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۱۳ هزار دلار است. شکسته شدن این محدوده مقاومتی به سمت بالا نشانه صعودی نیست ولی امید‌ها را برای تشکیل روند صعودی افزایش می‌دهد.

روند میان‌مدت - صعودی شکسته شده

در صورت ادامه کاهش قیمت‌ها مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از کاهش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۱۱ هزار و ۷۵۰ دلار است. شکسته شدن این محدوده حمایتی به سمت پایین خصوصا با حجم زیاد نشانه نزولی است و ترس‌ها را برای تشکیل روند نزولی افزایش می‌دهد، این منطقه برای تحلیلگران محافظه‌کار از اهمیت خاصی برخوردار است. به‌نظر می‌رسد قیمت، برای عبور از محدوده قیمتی ۱۱ هزار و ۷۵۰ دلار به سمت پایین با مشکلاتی مواجه شود.در صورت افزایش قیمت این فلز، خط روند صعودی شکسته شده می‌تواند نقش مقاومت قوی را داشته باشد. شکسته‌شدن این محدوده به سمت پایین نشانه نزولی نیست ولی روند صعودی کلی را با مشکلاتی روبه‌رو کرد. محدوده خط روند شکسته شده نزولی برای تحلیلگران محافظه‌کار از اهمیت خاصی برخوردار است. در صورت افزایش قیمت‌ها در میان‌مدت مهم‌ترین منطقه‌ای که می‌تواند مانع از افزایش بیشتر قیمت‌ها شود، محدوده ۱۳ هزار و ۴۰۰ دلار است. شکسته شدن این محدوده مقاومتی به سمت بالا خصوصا با حجم زیاد نشانه صعودی است. این محدوده برای تحلیلگران محافظه‌کار از اهمیت خاصی برخوردار است. قیمت، برای عبور از محدوده قیمتی ۱۳ هزار و ۴۰۰ دلار به سمت پایین با مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد.

روند بلند‌مدت- نزولی شکسته شده

در صورت کاهش قیمت‌ها محدوده خط روند نزولی بلند‌مدت شکسته شده می‌تواند نقش حمایت بسیار قوی داشته باشد. شکسته شدن این محدوده به سمت بالا، امید‌ها را برای تشکیل روند صعودی افزایش داد. این ناحیه برای تحلیلگران محافظه‌کار اهمیت زیادی دارد.

 

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند