برای خرید واحدی با این مشخصات(۱۴۸ مترمربعی با قیمت هر متر مربع ۱۸۵ میلیون تومان)، به طور متوسط بیش از ۲۷ میلیارد تومان نقدینگی موردنیاز است. بر اساس این سطوح قیمت‌های پیشنهادی که روز گذشته در این فایل‌‌ها درج شده است، هم‌‌اکنون یک متقاضی برای خرید یک واحد مسکونی ۱۰۰ مترمربعی در این دو منطقه به طور متوسط باید بودجه‌‌ای حدود ۱۸ میلیارد تومان در نظر داشته باشد. البته همان گونه که در جدول نیز مشخص است در این دو منطقه واحدهای مسکونی با عمربنای بالاتر و سطح قیمت کمتر نیز یافت می‌شوند و حتی قیمت هر مترمربع مسکن در برخی از این فایل‌‌ها از ۱۳۰ میلیون تومان نیز کمتر است. بنابراین بسته به موقعیت، امکانات، سن، متراژ و سایر مشخصات فایل‌‌های عرضه شده به بازار برای فروش، می‌توان واحد مسکونی با بهای پیشنهادی هر مترمربع ۱۳۰ میلیون تومان تا بیش از ۳۵۰ میلیون تومان نیز جست و جو و خریداری کرد. دامنه قیمت فروش واحدهای مسکونی در این دو منطقه به دلیل اینکه برخی از فایل‌‌ها موقعیت و امکانات ویژه‌‌تر داشته و در ساخت آنها از متریال لوکس‌‌تری استفاده شده است و در مقابل برخی دیگر بر اساس الگوی مصرف و با متریال و امکانات معمول ساخته و به بازار عرضه شده‌‌اند، وسیع و متنوع‌‌تر از سایر مناطق تهران است.

5 copy