«دنیای‌اقتصاد» روز گذشته مشخصات و اجاره‌‌‌بهای پیشنهادی ۵۰ مورد از فایل‌‌‌های عرضه‌شده به بازار مسکن مناطق ۴ و ۵ تهران را مورد بررسی قرار داد. متوسط مساحت در این فایل‌‌‌های مورد بررسی ۸۹ مترمربع است. متوسط اجاره‌‌‌بهای ماهانه تعیین‌شده در این فایل‌‌‌ها نیز رقمی حول و حوش ۱۰ میلیون تومان و متوسط رهن پیشنهادی (پول پیش) در آنها در مرز ۸۵۰ میلیون تومان قرار دارد. به طور متوسط می‌توان اعلام کرد بر اساس مشخصات این فایل‌‌‌ها، میانگین رهن کامل پیشنهادی هر مترمربع آپارتمان در این دو منطقه حدود ۱۳ تا ۱۴ میلیون تومان است. در جدول زیر مشخصات ۵۰ مورد از فایل‌‌‌های عرضه شده به بازار اجاره مسکن شهر تهران در مناطق ۴ و ۵ پایتخت درج شده است.

1 copy