شماره روزنامه ۶۰۵۶
|

اجاره آپارتمان های تهران

اجاره آپارتمان های تهران

  • وزن رهن و اجاره در فایل‌‌‌ها

    دنیای‌اقتصاد‌: میانگین اجاره‌‌‌بهای پیشنهادی موجرها در ۲۲ منطقه تهران، در فایل‌‌‌های موجود در بازار اجاره، بر اساس «منتخبی از محله‌‌‌های شاخص هر منطقه»، رقمی در حدود ۱۸ میلیون تومان اجاره ماهانه و حدود ۴۹۵ میلیون تومان پول پیش برای واحد مسکونی با میانگین مساحت ۸۳ مترمربع و سن بنای حدود ۷ سال ساخت است. ترکیب کنونی رهن و اجاره‌‌‌بهای ماهانه بیانگر آن است که موجرها تقریبا وزن یکسان یا نزدیک به‌هم برای هر دو مدل دریافت در نظر گرفته‌‌‌اند. در دوره‌‌‌هایی وزن اجاره‌‌‌بهای ماهانه بیشتر از پول پیش بود و در…
  • پیشنهاد موجرها در مناطق ۴ و ۵ تهران

    دنیای‌اقتصاد: سهم فایل‌‌‌های رهن کامل در بازار اجاره مسکن دو منطقه پرتقاضای تهران کاهش یافت. تازه‌‌‌ترین بررسی‌‌‌ها و تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» درباره وضعیت بازار اجاره مسکن دو منطقه ۴ و ۵ شهر تهران در خردادماه، که دو کانون مهم و پرتقاضا برای جست‌‌وجوی آپارتمان‌‌‌‌‌‌های اجاره‌‌‌ای هستند نشان می‌دهد، طی روزهای اخیر، سهم واحدهای مسکونی اجاره‌‌‌ای با شرایط رهن کامل نسبت به قبل کاهش یافته است و در مقابل بخش بیشتری از موجرها در این دو منطقه به فرمول ترکیبی دریافت اجاره‌‌‌‌بها (اجاره‌‌‌بهای ماهانه به‌علاوه…
۱
بیشتر