هر چند در مقطع زمانی فعلی به طور کلی، عرضه فایل کلنگی به بازار با هر دو هدف(مشارکت یا فروش) ضعیف است. بررسی تازه‌‌‌ترین فایل‌‌‌هایی که روز گذشته به بازار زمین و ملک کلنگی در این مناطق عرضه شد، نشان می‌‌‌دهد میانگین مساحت زمین‌‌‌ها و املاک کلنگی عرضه شده به بازار فروش در ۷ منطقه منتخب جنوب تهران، ۱۴۷ مترمربع بوده است. میانگین قیمت پیشنهادی مالکان این املاک برای فروش هر مترمربع از این خانه‌‌‌های کلنگی یا زمین‌‌‌های مسکونی مناسب برای ساخت مسکن، در مرز ۹۸ میلیون تومان قرار دارد. البته قیمت‌ها بسته به موقعیت این املاک، متراژ و طول بر و سایر مشخصات آنها در بازه‌‌‌های متفاوتی قرار دارد که در جدول زیر درج شده است.

5 copy