علیرضا فخاری در گفت‌‌‌وگو با «ایسنا» گفت: باید همه مولفه‌‌‌ها در مطالعات به خوبی دیده شود، نکته مهم این است که باید تصمیمات موجب آسایش و آرامش مردم باشد و تقسیمات به‌گونه‌‌‌ای باشد که در نتیجه مردم در رفاه نسبی با ایجاد تعادل در تامین نیازمندی‌ها و رفع مطالبات قرار بگیرند. استاندار تهران با اشاره به نام شهرستان‌های غربی و جنوب شرقی استان تهران، گفت: دو منطقه در این طرح وجود دارد که در غرب شهریار، ملارد، بهارستان و پرند و در حوزه جنوب شرقی نیز ورامین، پاکدشت، پیشوا و قرچک مشمول طرح جداسازی می‌‌‌شوند. وی با تاکید بر تطبیق طرح تقسیم استان‌های غربی و شرقی تهران با شرایط امروز جمعیتی، افزود: مطالعات این طرح مدت زیادی است آغاز شده و باید با شرایط امروز جمعیتی طرح را منطبق کنیم.

براساس سرشماری هوایی که از گذشته داریم، در غرب استان تهران نزدیک به ۳ میلیون نفر جمعیت و در جنوب شرقی استان هم یک میلیون و ۲۰۰‌هزار نفر جمعیت ساکن هستند، بنابراین به لحاظ گسترش جمعیت باید ملاحظاتی را در نظر بگیریم. او با بیان اینکه تقسیم و تفکیک زیرساخت‌‌‌ها اهمیت بسیار زیادی دارد، گفت: در این تفکیک، مباحث اقلیمی و جمعیتی باید به لحاظ ترکیب دارای منطق باشد. ملاحظات سرزمینی، جمعیتی و جغرافیایی هر دو منطقه و چگونگی تامین زیرساخت‌‌‌ها بسیار مهم است. قطعا باید مطالعات میزان خدماتی که مردم باید در هر دو استان بگیرند، کامل شود. فخاری تاکید کرد: ترکیب‌بندی جمعیتی در بخش غربی استان تقریبا با عدم‌تجانس همراه است و در بخش جنوب شرقی دارای تجانس است و به لحاظ گویش و سایر مولفه‌‌‌هایی که تاثیرگذار است مانند مولفه‌‌‌های اجتماعی، ممکن است در نقاطی ناهمگونی و در جاهایی همگونی داشته باشیم. استاندار تهران افزود: بنابراین تقسیم مدیریتی که هدف اجرای این طرح است و از این طریق نظام مدیریت را مقداری کوچک‌تر می‌‌‌کند، باید قابلیت دسترسی داشته باشد، همچنین باید به لحاظ ماهیتی و یک امر الزامی محقق شود و اگر این موارد محقق شد در امر تقسیمات موفق هستیم.