بانک مرکزی در گزارش خود اعلام کرده است بر اساس آمار اخذ شده از سامانه طرح‌‌‌های جامع حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی تا تاریخ ۱۴۰۳.۲.۹ تعداد یک میلیون و۳۳۰‌هزار و ۷۹۵ نفر، متقاضی جهت اخذ تسهیلات مزبور به بانک‌های عامل مراجعه کرده‌‌‌اند که از این تعداد، ۴۶۱۴۴۲ نفر (در حدود ۳۵ درصد) بنا به دلایل درج شده در سامانه مذکور از جمله نداشتن مدارک موردنیاز، نداشتن وثایق قابل‌‌‌قبول، وجود معارض در زمین ملکی، نداشتن پروانه ساختمانی، عدم‌امکان تامین سهم آورده متقاضی و...، فاقد شرایط لازم جهت اخذ تسهیلات موصوف هستند. براین اساس، حسب آمار اعلامی در سامانه مربوطه وزارت راه و شهرسازی، از تعداد ۸۶۹۳۵۳  نفر واجدین شرایط اخذ تسهیلات مذکور، تعداد ۷۹۳۷۳۲ نفر (در حدود ۹۱‌درصد از متقاضیان واجد شرایط) موفق به انعقاد قرارداد به مبلغ ۲۶۶.۴هزار میلیارد تومان شده‌‌‌اند.‌‌ با توجه به تبصره (۲) ذیل ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن مبنی بر اعطای تسهیلات موضوع این ماده به طرح‌‌‌های معرفی شده توسط وزارت راه و شهرسازی، بدیهی است تعهد شبکه بانکی در قبال متقاضیانی است که واجد شرایط اخذ تسهیلات مزبور بوده و توسط سامانه وزارت راه و شهرسازی، به بانک عامل معرفی شده باشند. در این راستا و درصورت معرفی متقاضی از طریق سامانه، بانک‌های عامل موظفند نسبت به اعطای تسهیلات مزبور در چارچوب منابع و مصارف بانک اقدام کنند. بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار مورخ ۱۴۰۲.۲.۱۹، سقف فردی تسهیلات پروژه‌‌‌های حمایتی مسکن موضوع ماده قانونی یادشده در تمامی شهرهای کشور به صورت یکسان، معادل ۵۵۰ میلیون تومان تعیین و به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ شد. ضمنا در راستای حمایت بیشتر از متقاضیان تسهیلات مزبور سقف یادشده به پروژه‌‌‌های نیمه‌‌‌تمام حمایتی مسکن که زمین آن توسط وزارت راه و شهرسازی تامین و به متقاضی عرضه شده و تاریخ انعقاد قرارداد مشارکت مدنی آنها قبل از ابلاغیه مربوط به افزایش سقف موصوف بوده و به پروژه‌‌‌های خودمالک با پیشرفت ۶۵‌درصد و بالاتر که تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل و به فروش اقساطی می‌‌‌رسند با معرفی وزارت راه و شهرسازی، تعمیم یافت.