براساس این گزارش و  بر حسب گزارش‌‌‌های واصله مردمی و مراجع نظارتی برخی اقدام به خرید و فروش امتیاز مسکن ملی می‌‌‌کنند که ضمن هشدار به آنها اعلام می‌‌‌شود هر نوع خرید و فروش این امتیاز دولتی غیرقانونی بوده و پیگرد قانونی دارد. در این گزارش تاکید شده است:  در بسیاری از موارد،  این اتفاق با توجه به ناآگاهی خریداران صورت می‌‌‌گیرد. افراد باید توجه داشته باشند هر ایرانی تنها یک‌بار می‌تواند از امکانات و تسهیلات فرم «ج» یا همان امتیاز دولتی مسکن و زمین استفاده کند و در صورت فروش،  این امتیاز را برای همیشه از دست خواهد داد. این در حالی است که با توجه به ماده ۲۳ قانون پیش‌فروش ساختمان و ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی آن و نیز ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی طرح‌‌‌های حمایتی و اقدام ملی مسکن،  هر نوع خرید و فروش امتیاز طرح‌‌‌های حمایتی وزارت راه و شهرسازی ممنوع است و رسانه‌‌‌ها هم باید از درج تبلیغات محلی خرید و فروش این طرح‌‌‌ها خودداری کنند.