این دو منطقه جزء مناطقی هستند که به‌دلیل تراکم بالای واحدهای مسکونی ریزمتراژ و با مساحت کم همواره به‌عنوان، یکی از مقصدهای اصلی متقاضیان این گروه متراژی از آپارتمان‌ها و به ویژه خانه‌اولی‌ها، مورد توجه بوده‌اند. یک علت دیگر، عرضه بالای فایل‌های اجاره و فروش برای متقاضیان با سطح بودجه کمتر نسبت به مناطق مصرفی بالاتر مانند مناطق ۲، ۴، ۵، ۶، ۷ و ۸ است.

در شرایطی که معمولا تعداد مناسبی از فایل اجاره مسکن در این مناطق در هر سال به بازار عرضه می‌شد و مستاجرها برای اجاره مسکن در این دو منطقه عمدتا با مشکل کمبود فایل مواجه نبودند، اما بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد در روزهای اخیر، عرضه فایل اجاره در همه گروه‌های متراژی اعم از ریزمتراژ، متوسط و بزرگ‌متراژ در این مناطق، محدود شده است.

 این در حالی است که بخش قابل توجهی از فایل‌هایی که به بازار اجاره این دو منطقه عرضه شده‌اند با شرایط رهن کامل به متقاضیان معرفی شده‌اند. به نظر می‌رسد این واحدها، آپارتمان‌هایی هستند که به تازگی از سوی سرمایه‌گذارهای ملکی خریداری شده‌اند و هم‌اکنون با شرایط رهن کامل به متقاضیان عرضه شده‌اند. در جدول زیر فایل‌هایی که روز گذشته به بازار مسکن این دو منطقه با شرایط رهن و اجاره عرضه شد، آمده است. همان‌طور که مشخص است وزن بالای فایل‌های رهن کامل نسبت به سایر فایل‌ها، در مقایسه با سال‌های قبل، مشهود است. هم‌اکنون میانگین مبلغ رهن کامل واحدهای مسکونی در این دو منطقه به‌طور متوسط به ازای هر مترمربع حول و حوش ۴ تا ۶ میلیون تومان است.

1