16

به گزارش «دنیای اقتصاد»، یک گروه قیمتی پرتقاضا کمتر یا حول و حوش میانگین قیمت معاملات مسکن در تهران است. میانگین قیمت آپارتمان‌های معامله شده در تهران طی ماه گذشته 32 میلیون تومان بود و از نگاه متقاضیان مسکن، این حدود قیمت و کمتر از آن مناسب به شمار می‌آید. تحقیقات میدانی از بازار مسکن حاکی است خانه اولی‌های در حال جست‌وجو در بازار عمدتا به دنبال خانه‌هایی با قیمت مترمربعی زیر 30 میلیون تومان (اغلب بین 20 تا 28 میلیون تومان) هستند، چراکه بودجه آنها از حول و حوش 900 تا یک میلیون و 300 میلیون تومان متغیر است. در واقع آپارتمان‌هایی در این محدوده قیمتی از نگاه معدود متقاضیان خانه اولی که تلاش می‌کنند در بازار راکد فعلی گزینه مطلوبی برای خرید پیدا کنند، قیمت‌مناسب به شمار می‌آید.

محدوده قیمتی دوم پرتقاضا نیز مربوط به پله بعدی قیمتی است. متقاضیان مسکن در حال جست‌وجو در بازار به ویژه آنها که در دسته خانه دومی‌ها یا همان تبدیل به احسنی‌ها قرار دارند، عمدتا به دنبال خرید خانه‌هایی به قیمت بیش از میانگین هستند. بسیاری از تبدیل به احسنی‌های حاضر در بازار مسکن تمایل دارند با قیمت حداکثر 40 میلیون تومان یا قدری کمتر و بیشتر خانه مناسبی برای سکونت جست‌وجو و خرید کنند. به این ترتیب در مجموع قیمت‌های تا 40 میلیون تومان به ازای هر مترمربع تبدیل به کانون مراجعه متقاضیان مسکن شده است.