محمد فرجود، مدیر عامل سازمان فناوری شهرداری تهران اظهار کرد: کلان شهر تهران نیز در آینده نزدیک باجمعیتی بالغ بر ۱۰میلیون نفر به ابر شهری تبدیل خواهد شد که براساس آمارها کیفیت زندگی در این شهر ۱۵ درصد از شاخص‌های جهانی پایین‌تر خواهد بود. او ادامه داد: بی تردید اینکه در یک سال بیش از صد روز هوای تهران ناسالم باشد موضوع خطرناکی است که باید ما را به این نکته برساند که در حوزه حمل ونقل بسیار ضعیف عمل کرده‌ایم. به گفته فرجود، قطعا نیاز جدی به تغییر  فرآیندها و قوانین موجود برای تحقق شهر هوشمند وجود دارد. او تاکید کرد: مساله شهرنشینی در کلان شهرها یک موضوع فزاینده است و در تمام دنیا چنین شهرهایی در حال تبدیل شدن به شهر هوشمند پیش رفته‌اند؛ چراکه این مساله می‌‌تواند بسیاری از مشکلات آنها را حل و فصل کند.