آرشیو روزنامه شماره ۴۷۹۵ دنیای اقتصاد

اخبار مدیران - روزنامه شماره ۴۷۹۵

  • نوآوری باز؛ تسهیل‌گر جریان تجاری‌سازی

    نویسنده: امیرحسین حیدری مقدم Heidary_a@mapnagroup.com
    امروزه فضای کنونی بازار، شرایط سختی برای حیات بنگاه‌ها ایجاد کرده است. شرایطی که عواملی مثل وجود رقبا و سرعت تغییر تکنولوژی توانسته زنجیره ارزش در صنایع مختلف را تحت‌تاثیر قرار دهد. از این رو بنگاه‌هایی که در سالیان گذشته جایگاه خود را در زنجیره ارزش مرتبط درک کرده و خود را با تغییرات تکنولوژی هم سو کرده‌اند، توانستند بخش مورد نظر از سهم بازار را حفظ کنند در غیر این صورت محکوم به فنا هستند.
  • قانون اساسی نوآوری دیجیتالی

    مترجم: سید حسین علوی لنگرودی
    منبع: فصلنامه MIT :

پربازدیدهای سایت خوان

بیشتر