نمایش فیلم‌تئاتر «در ظاهرِ امر» در خانه هنرمندان ایران