ساخت فیلمی با هزاران پایان به کمک هوش مصنوعی

همه این کارها از طریق الگوریتم‌های پیشرفته‌ای امکان‌پذیر است که صحنه‌های فیلم را بازآرایی و اصلاح می‌کنند.روش کار این الگوریتم هوش مصنوعی بسیار جالب است. این الگوریتم به کتابخانه وسیعی از کلیپ‌های از‌پیش‌ضبط‌شده دسترسی دارد که اطمینان حاصل می‌کند توالی و ترکیب‌ها برای هر نمایش متفاوت به نظر برسند. البته همه‌چیز به اینجا ختم نمی‌شود. این الگوریتم با ادغام داده‌ها به صورت زنده و در لحظه در روایت خود، تلاش‌های قابل‌توجهی برای درگیر نگه داشتن مخاطبان انجام می‌دهد.این فیلم‌ساز در یک مصاحبه با بی‌بی‌سی گفت که یک نسخه از یک فیلم فقط برای شما خواهد بود که هرگز در هیچ‌جای دیگری یا هیچ زمان دیگری دیده نمی‌شود.