حسن انوری copy

مصطفی محقق داماد، علی‌اشرف صادقی، محمد شادروی‌منش، بهرام پروین گنابادی و حیدر قمری ازجمله حاضران و چهره‌های این ‌نشست هستند که در آن به سخنرانی می‌پردازند. حسن انوری، زاده ۱۰ اسفند ۱۳۱۲ در تکاب، استاد بازنشسته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت معلم تهران، سرپرست تالیف فرهنگ بزرگ سخن، مصحح گلستان سعدی، و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی و از چهر‌ه‌های ماندگار در رشته «ادبیات» است. همچنین بخشی از پژوهش‌های او به حافظ‌پژوهی اختصاص دارد. تدوین برخی از حروف (مجلدات) لغت‌نامه دهخدا از دیگر خدمات فرهنگی وی محسوب می‌شود. این ‌برنامه پنج‌شنبه ۲۴ خرداد از ساعت ۱۰ صبح در باغ موقوفات افشار به نشانی تهران، خیابان ولی‌عصر، سه‌راه زعفرانیه، خیابان عارف‌نسب، شماره ۱۲، برگزار می‌شود.