معرفی برگزیدگان بخش ادبیات پولیتزر

امسال نیتان ترال نیز با کتاب «یک روز از زندگی عابد سلامه» برنده بخش ادبیات غیرداستانی شد. همچنین ژاکلین جونز پولیتزر بخش تاریخ را برای نگارش «حقی برای زندگی صادقانه وجود ندارد»‌ دریافت کرد. شاخه زندگی‌نامه امسال دو برنده داشت و جاناتان ایگ برای کتابی با عنوان «کینگ» زندگی‌نامه مارتین لوتر کینگ جونیور و الیون وو برای «ارباب، زن، شوهر، برده:‌ سفری از برده‌داری تا آزادی» برگزیده پولیتزر شدند. همچنین «سه جزئی»‌ اثر برندون سام در بخش شعر و «تابستان شکست‌ناپذیر» به قلم کریستینا ریورا در بخش خاطرات از دیگر برندگان این دوره بودند.