خلاصه آموزه‌های 7 کتاب استفان کاوی در یک جلد

مترجم کتاب در توضیح اهمیت آثار این نویسنده توضیح می‌دهد: «کاوی پیام‌های مهمی برای منش انسانی دارد. او اثربخشی و عظمت انسان را هدف گرفته است؛ انسانی که از یک جایگاه متعالی به تظاهر و دون‌پایگی سقوط کرده است، چرا که چرایی و چیستی و معنای زندگی‌اش را از یاد برده است. او عادت‌های کاهنده عظمت و موثر بودن انسانی را منشأ ناکارآمدی، افسردگی و زیانکار شدن بشر می‌داند و می‌کوشد تا زندگی فردی، اجتماعی و سازمانی انسان را با ایده‌هایش سر و سامان بخشد.» کتاب «آموزه‌های استفان کاوی» در ۳۱۶ صفحه و به قیمت ۳۱۵هزار تومان از سوی انتشارات پویش مدام روانه بازار کتاب شده است.