روایت ثریا قاسمی در کتاب صوتی «کی بود کی نبود»

حمیدرضا آفریده درباره آهنگسازی و مراحل تولید این اثر توضیح داده است: اولین باری که کتاب الهام افراز را خواندم، بسیار از شخصیت‌ها و موضوع این کتاب لذت بردم؛ چرا که قابلیت نقش‌پردازی و شخصیت‌سازی اشکال هندسی با سازهای موسیقی ایرانی برای این کتاب بسیار بالا بود و از آنجایی که سال‌هاست در تولید و طراحی کتاب صوتی برای کودکان که موسیقی سنتی بتواند نقش مهم و کلیدی در آن داشته باشد، احساس کمبود می‌کردم، تصمیم گرفتم این مجموعه را با محوریت سازهای موسیقی ایرانی شخصیت‌سازی کنم. من سعی داشتم بتوانم با سازهای موسیقی ایرانی پیوندی ایجاد کنم که هم موضوع اصلی این اثر حفظ بشود و هم جنبه‌های فرهنگی دیگری از جمله موسیقی در داستان نقش پررنگی داشته باشد.