استراحت کیانو ریوز برای آدمکشی

او ادامه داد: فکر می‌کنم کیانو تا زمانی که بخواهد حقش است یک استراحت خوب داشته باشد. روز گذشته با او صحبت کردم، او پس از همه کتک‌هایی که در ۱۰ سال گذشته از همه قاتلان جهان خورده، مدتی است مشغول استراحت است. بگذارید استراحت کند تا زمانی که تصمیم بگیرد یک بار دیگر از قبرش بلند شود یا هر کجا خواست بخوابد، زیرا من پدرش هستم و او خون‌آشام است. پس من ولاد شمشیرباز هستم (و می‌خندد) یک بار دیدید این فیلم به یک فیلم ترسناک بدل شد؛ هر چیزی می‌تواند به چیز دیگری بدل شود، هیچ قانونی وجود ندارد.

مک‌شین در هر چهار فیلم «جان ویک» در کنار کیانو ریوز بازی کرده و شخصیت او از هتلش به عنوان پناهگاهی امن برای ویک و متحدانش استفاده می‌کند. این دو همچنین در «بالرینا» فیلم جدید از مجموعه «جان ویک» با بازی آنا دی آرماس که در نقش اصلی بازی می‌کند، ظاهر خواهند شد و وقایع فیلم بین فصل سوم و چهارم «جان ویک» رخ می‌دهد. ساخت «جان ویک ۵» با وجود مرگ ظاهری شخصیت اصلی ریوز در پایان فصل ۴، در ماه مه گذشته توسط لاینزگیت تایید شد. روشن است که جان ویک بعدی بدون ریوز شکل نمی‌گیرد، گرچه هنوز روشن نیست آیا او قصد بازی در فیلم بعدی را دارد یا خیر و نحوه حضور شخصیت او پس از پایان فصل ۴ به چه شکل خواهد بود؟