حراج نقاشی پرماجرای «ون گوگ»‌

موضوع نقاشی که در ساتبیز حراج می‌شود، منظره باغ خانه قرن‌هجدهمی خانواده «دبره»‌ است که مالک آسیاب‌های بادی بالای منطقه «مون‌مارتر»‌ واقع در پاریس نیز بودند. با توجه به ظاهر باغ در عکسی که در سال ۱۸۸۷ از این خانه مشرف بر شهر پاریس به ثبت رسیده است می‌توان نتیجه گرفت که «ون‌گوگ»‌ تا حد زیادی از ذوق و قریحه هنری برای ایجاد حال‌و‌هوای روستایی‌تر در نقاشی استفاده کرده است. «میریام روتشیلد»،‌ مجموعه‌دار هنری برجسته و یکی از اعضای خانواده یهودی و بانکدار مشهور نقاشی «باغ مقابل مزرعه دبره»‌ را خریداری کرد. او کمی پیش از آغاز جنگ جهانی دوم این نقاشی «ون‌گوگ» به همراه سایر آثار هنری‌اش را به یک بانک پاریسی منتقل کرد و مدتی بعد به سوئیس گریخت. در دسامبر ۱۹۴۱ میلادی،‌ پس از اینکه آلمان فرانسه را اشغال کرد،‌ نازی‌ها نقاشی «باغ مقابل مزرعه دبره»‌ را از بانک گرفتند و آن را برای «هرمان گورینگ»، یکی از مقام‌های ارشد «هیتلر»، به برلین فرستادند. «گورینگ» در آن زمان از این نقاشی و ۲۴ نقاشی غارت‌شده دیگر برای معاوضه با یک نقاشی رامبرانت و دو فرش استفاده کرد. این نقاشی در سال ۱۹۴۲ در نهایت به یک مجموعه‌دار سوئیسی فروخته شد. «روتشیلد» پس از پایان جنگ برای پس گرفتن این نقاشی «ون‌گوگ» از طریق قانون اقدام کرد. دادگاه سوئیس در سال ۱۹۴۸ به مجموعه‌دار سوئیسی دستور داد که این نقاشی را به «روتشیلد»‌ بازگرداند و در نهایت این نقاشی بعدها به یکی از اعضای خانواده «میریام روتشیلد» بازگردانده شد و او نیز این نقاشی را در سال ۱۹۶۵ میلادی فروخت.