با این حال روز دوشنبه دو نسخه متفاوت از سریال در تهران و شهرستان‌ها توزیع شد به گونه‌ای که در نسخه شهرستان صدای یاس روی تیتراژ سریال وجود دارد ولی در نسخه تهران صدای او از سریال حذف شده و طبق شنیده‌ها قرار هم نیست در قسمت‌های بعدی سریال تیتراژی با صدای او وجود داشته باشد. در حالی که عوامل سریال ترجیح دادند درباره این اتفاق سکوت کنند، حسین پارسایی درباره تیتراژخوانی یاسر بختیاری (یاس) و حذف صدای او از برخی نسخه‌های توزیع شده سریال «رقص روی شیشه» در شبکه نمایش خانگی گفت: این خبر صحت ندارد. وی درباره نسخه توزیع شده قسمت اول این سریال در شهرستان که با صدای یاس همراه است، گفت: نسخه ارسالی برای دریافت مجوز فاقد صدای یاس بود و اساسا ما با چنین درخواستی مواجه نشدیم.  پارسایی همچنین درباره احتمال صدور مجوز استفاده از صدای یاس در سریال در صورت درخواست عوامل عنوان کرد: برای خوانندگی تیتراژ فیلم‌ها مرکز موسیقی وزارت ارشاد باید مجوز بدهد.