به گزارش خبرگزاری «ایسنا» حسن‌زاده درباره چشم‌انداز ادبیات کودک هم گفت: چیزی که ادبیات کودک را تهدید می‌کند همان چالش عمومی کتاب نخواندن است که سیستم فرسوده آموزش و پرورش ایران در آن مقصر است. در واقع با قرار دادن کودکان در رقابت‌های بیهوده آنها را از مطالعه و علایق دیگر بازمی‌دارند. وی روند سیستم کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فعلی ایران را هم رو به افول دانست و گفت: کانون که زمانی مرکز خلق کتاب‌های جدی در حوزه کودک و نوجوان بود به نظر می‌رسد درهای خود را به روی نویسندگان بسته است و حالا این ناشران خصوصی هستند که گوی سبقت را از کانون ربوده‌اند. حسن‌زاده همچنین درباره گونه‌های مختلف آثار تولید شده برای کودکان گفت: فانتزی‌نویسی برای کودکان که اکنون در دنیا مرسوم است اگر با تقلید صرف توسط نویسندگان همراه باشد حرف جدیدی نخواهد داشت و در بهترین حالت مثل آثار غربی می‌شود؛ اما اگر جهان بینی و فرهنگ بومی با فانتزی درآمیزد در دنیا هم با اقبال عمومی مواجه خواهد شد.