این آهنگساز افزود: متاسفانه هم‌اکنون لذت در موسیقی فراموش شده و در عرصه موسیقی بحران به وجود آمده است. زمانی که لذت‌بخشی موسیقی کمرنگ شود، روز به روز مخاطبان کم می‌شوند. موسیقی ما نباید فقط مهارت شود، بلکه باید حس و حال آن بیشتر شود تا مخاطبان را جذب کنیم. به نظر من اگر عامه مردم از موسیقی لذت ببرند این نوع موسیقی، موسیقی اصیل ایرانی است. فرج‌پوری تاکید کرد: متاسفانه هم‌اکنون اکثر آهنگسازان ما به دنبال تکنیک هستند و بهتر است بگوییم که موسیقی ما به شعبده‌بازی شباهت پیدا کرده است. اغلب آهنگسازان ما کارهای عجیب و غریب می‌کنند. این عجیب و غریب بودن آهنگسازی به حدی است که هنگامی که مخاطب از کنسرت بیرون می‌آید، چیزی یادش نمی‌آید.