در استیتمنت این نمایشگاه آمده است: «هندسه درون پویی فارغ از تموجات ناگزیر روزمره، هنرمند از ضمیر خود به بازآفرینی هستی دست می‌زند. گویی به مراقبه نشسته است تا به این واکاوی خودآگاهانه، ورای تمام مرزهای عینیت یافته به گویشی درونی دست یابد تا شاید کنشی را به جهان سرایت دهد که خود ریشه در واکنشی است که جهان از او طلب کرده است... این بازآفرینی که در اثر هنری تجسم یافته، جدا از گزند روزمرگی، در درون خود پویشی جاودانه می‌یابد و به بازتابی انتزاعی از حقیقت بدل می‌شود. آثار پیش رو حاصل این سیر درون پویی هنرمندان حاضر است. گاه رنگ و فرم‌های تداعی گرند، گاه یک چشم‌انداز و شاید هندسه‌ای خود پرداخته و در عین حال شاید هیچ یک از این‌ها نباشد. در این میان مراقبه هنرمند گاه به خلق اثر ختم نمی‌شود و این مخاطب و هنرمند هستند که هر یک رویکرد خویش را می‌جویند و در این تجربه یگانه سهیم می‌شوند.» افتتاحیه نمایشگاه «هندسه درون پویی» فردا  از ساعت١۶ تا ٢۴ برگزار می‌شود و تا ۴ آبان در گالری آس به نشانی شریعتی، بالاتر از پل رومی، جنب بانک پارسیان، شماره ١٨٣١، ادامه دارد.